Безкоштовні юридичні покрокові інструкції та алгоритми:- Стягнення аліментів на дитину на підставі рішення суду
- Стягнення аліментів на дитяти (якщо один з батьків проживає за кордоном)
- Розірвання шлюбу в судовому порядку за позовом одного з подружжя
- Обмін (повернення) неякісного товару
- Щорічна основна відпустка
- Відновлення на роботі незаконно звільненого працівника
- Як виписати людину з квартири без його згоди


Складаємо індивідуальні позовні заяви по наступних напрямках:

Оплата за цю юридичну послугу значно дешевше розцінок юристів в офісах.

СІМЕЙНІ СПОРИ

(Розірвання шлюбу, поділу майна подружжя, стягнення аліментів, визначення порядку спілкування з дитиною і місця його проживання, встановлення і оспорювання батьківства, позбавлення батьківських прав та ін.)

ЖИТЛОВІ СПОРИ

(Про вселенні або виселення з житлового приміщення, визнання недійсними договорів купівлі-продажу, оренди, дарування нерухомого майна, спори при переході права власності на нерухоме майно в порядку спадкування, спори при наданні житлового приміщення за договором соціального найму, спори при розділі житлових приміщень та / або виділ частки в натурі, споры о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением та ін.)

ТРУДОВІ СПОРИ

(Невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати, вихідної допомоги та інших платежів при звільненні, незаконне звільнення або відсторонення від роботи, поновлення на роботі, заподіяння роботодавцем матеріального збитку працівнику і його майну, оспорювання факту наявності трудових відносин, внесення невірних записів у трудову книжку

СПРАВИ ПРО ВСТУП У СПАДЩИНУ

СТЯГНЕННЯ БОРГУ

Правильно складене позовну заяву-це ваш перший важливий крок до відстоювання Ваших інтересів у суді.
У серйозних життєвих питаннях не завжди варто ризикувати і самому робити те, що роблять професіонали.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Хозяйственный процессуальный кодекс Украины ( ГПК Украины ) . Научно - практический комментарий.

Статья 1 . Право на обращение в хозяйственный суд
Статья 2 . Возбуждение дел в хозяйственном суде
Статья 2 ( 1). Автоматизированная система документооборота суда
Статья 3 . Язык судопроизводства
Статья 4 . Законодательство, применяемое при решении хозяйственных споров
Статья 4 ( 1). Формы судебного процесса
Статья 4 ( 2). Равенство перед законом и судом
Статья 4 ( 3). Состязательность
Статья 4 ( 4). Гласность рассмотрения дел
Статья 4 ( 5). Судебные решения
Статья 4 (6 ) . Состав хозяйственного суда
Статья 4 ( 7). Порядок принятия судебных решений и решение вопросов относительно рассмотрения дела
Статья 5 . Основные положения досудебного урегулирования хозяйственного спора
Статья 6 . Порядок предъявления претензии
Статья 7 . Порядок и сроки рассмотрения претензии
Статья 8 . Сообщение заявителя о результатах рассмотрения претензии
Статья 9 . Исключена.
Статья 10 . Досудебное урегулирование разногласий , возникающих при заключении хозяйственных договоров
Статья 11 . Досудебное урегулирование споров , возникающих при изменении и расторжении хозяйственных договоров
Статья 12 . Дела , подведомственные хозяйственным судам
Статья 13 . Дела, подсудные местным хозяйственным судам
Статья 14 . Исключена.
Статья 15 . Территориальная подсудность дел хозяйственному суду
Статья 16 . Исключительная подсудность дел
Статья 17 . Передача дел из одного хозяйственного суда в другой хозяйственный суд
Статья 18 . Состав участников судебного процесса
Статья 19 . Судья
Статья 20 . Отвод судьи
Статья 21 . Стороны в судебном процессе
Статья 22 . Права и обязанности сторон
Статья 23 . Участие в деле нескольких истцов и ответчиков
Статья 24 . Привлечение к участию в деле другого ответчика . Замена ненадлежащего ответчика
Статья 25 . Процессуальное правопреемство
Статья 26 . Третьи лица , заявляющие самостоятельные требования на предмет спора
Статья 27 . Третьи лица , не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора
Статья 28 . Представители сторон и третьих лиц
Статья 29 . Участие прокурора в рассмотрении дел
Статья 30 . Участие в процессе должностных лиц и других работников предприятий , учреждений , организаций , государственных и других органов
Статья 31 . Участие в судебном процессе судебного эксперта
Статья 32. Понятие и виды доказательств
Статья 33. Обязанность доказывания и представления доказательств
Статья 34. Принадлежность и допустимость доказательств
Статья 35 . Основания освобождения от доказывания
Статья 36. Письменные доказательства
Статья 37. Вещественные доказательства
Статья 38 . Истребование доказательств
Статья 39. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств в месте их нахождения
Статья 40 . Возвращение письменных и вещественных доказательств
Статья 41. Назначение и проведение судебной экспертизы
Статья 42. Заключение судебного эксперта
Статья 43 . Оценка доказательств
Статья 43 ( 1). Основания принятия мер
Статья 43 ( 2). Виды мер
Статья 43 ( 3). Заявление о принятии мер
Статья 43 ( 4). Порядок рассмотрения заявления о принятии мер
Статья 43 ( 5). Последствия подачи заявления о применении предупредительных мер, не соответствует требованиям закона
Статья 43 ( 6). Выполнение постановления о применении предупредительных мер
Статья 43 ( 7). Отмена постановления о принятии мер
Статья 43 ( 8). Обжалование постановлений о принятии мер
Статья 43 ( 9). Прекращение мер
Статья 43 ( 10). Возмещение вреда , причиненного принятием мер
Статья 44 . Состав судебных расходов
Статья 45 . Исключена.
Статья 46 . Исключена.
Статья 47. Исключена.
Статья 47 ( 1). Исключена.
Статья 48 . Определение размера сумм , подлежащих уплате за проведение судебной экспертизы и услуги переводчика
Статья 49 . Распределение хозяйственных расходов
Статья 50 . Установление и исчисление процессуальных сроков
Статья 51 . Окончание процессуальных сроков
Статья 52. Остановка процессуальных сроков
Статья 53. Восстановление и продление процессуальных сроков
Статья 54. Форма и содержание искового заявления
Статья 55. Цена иска
Статья 56. Направления копии искового заявления и приложенных к нему документов
Статья 57. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Статья 58. Объединение исковых требований
Статья 59. Отзыв на исковое заявление
Статья 60 . Представление встречного иска
Статья 61. Принятие искового заявления
Статья 62. Отказ в принятии искового заявления
Статья 63. Возвращение искового заявления
Статья 64 . Возбуждение производства по делу
Статья 65 . Действия судьи по подготовке дела к рассмотрению
Статья 66. Основания обеспечения иска
Статья 67. Меры по обеспечению иска
Статья 68. Отмена обеспечения иска
Статья 69. Срок решения спора
Статья 70 . Исключена.
Статья 71. Исключена.
Статья 72. Исключена.
Статья 73. Исключена.
Статья 74. Порядок ведения заседания
Статья 74 ( 1). Участие в судебном заседании в режиме видеоконференции
Статья 75 . Решение спора при непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных хозяйственным судом материалов
Статья 76. Исключена.
Статья 77. Отложение рассмотрения дела , перерыв в заседании
Статья 78. Отказ истца от иска , признание иска ответчиком , мировое соглашение сторон
Статья 79. Приостановление производства по делу и его возобновление
Статья 80 . Прекращение производства по делу
Статья 81. Оставление иска без рассмотрения
Статья 81 ( 1). Протоколы
Статья 82. Принятие решения
Статья 82 ( 1). Тайна совещательной комнаты
Статья 83. Права хозяйственного суда относительно принятия решения
Статья 84. Содержание решения
Статья 85 . Объявление решения и вступления его в законную силу
Статья 86. Вынесение определения и его содержание
Статья 87. Отправка решений и постановлений
Статья 88. Дополнительное решение , определение
Статья 89. Разъяснение и исправление решения , постановления
Статья 90 . Частное определение . Сообщение хозяйственного суда
Статья 91. Право апелляционного обжалования
Статья 92. Определение апелляционной инстанции
Статья 93. Срок подачи апелляционной жалобы
Статья 94. Форма и содержание апелляционной жалобы
Статья 95 . Отправка копии апелляционной жалобы сторонам по делу
Статья 96. Отзыв на апелляционную жалобу
Статья 97. Возвращение апелляционной жалобы
Статья 98. Принятие апелляционной жалобы
Статья 99. Порядок рассмотрения апелляционной жалобы
Статья 100. Отказ от апелляционной жалобы
Статья 101. Границы пересмотра дела в апелляционной инстанции
Статья 102. Срок рассмотрения апелляционной жалобы
Статья 103. Полномочия апелляционной инстанции
Статья 104. Основания для отмены или изменения решения
Статья 105. Постановление апелляционной инстанции
Статья 106. Апелляционные жалобы на определения местного хозяйственного суда
Статья 107. Право кассационного обжалования
Статья 108. Кассационная инстанция
Статья 109. Порядок подачи кассационной жалобы
Статья 110. Срок подачи кассационной жалобы
Статья 111. Форма и содержание кассационной жалобы
Статья 111 ( 1). Отправка жалобы сторонам по делу
Статья 111 ( 2). Отзыв на кассационную жалобу
Статья 111 ( 3). Возвращение кассационной жалобы
Статья 111 ( 4). Принятие кассационной жалобы
Статья 111 ( 5). Порядок рассмотрения кассационной жалобы
Статья 111 ( 6). Отказ от кассационной жалобы
Статья 111 ( 7). Границы пересмотра дела в кассационной инстанции
Статья 111 ( 8). Срок рассмотрения кассационной жалобы
Статья 111 ( 9). Полномочия кассационной инстанции
Статья 111 ( 10). Основания для отмены или изменения решения или постановления
Статья 111 ( 11). Постановление кассационной инстанции
Статья 111 ( 12). Обязательность указаний , содержащихся в постановлении кассационной инстанции
Статья 111 ( 13). Кассационные жалобы на постановления хозяйственных судов
Статья 111 ( 14). Пересмотр судебных решений Верховным Судом Украины
Статья 111 ( 15). Право на обращение о пересмотре судебных решений хозяйственных судов
Статья 111 ( 16). Основания для подачи заявления о пересмотре судебных решений хозяйственных судов
Статья 111 ( 17). Срок подачи заявления о пересмотре судебных решений хозяйственных судов
Статья 111 ( 18). Требования к заявлению о пересмотре судебных решений хозяйственных судов
Статья 111 ( 19). Порядок подачи заявления о пересмотре судебных решений хозяйственных судов
Статья 111 ( 20). Проверка Высшим хозяйственным судом Украины соответствия заявления о пересмотре судебных решений хозяйственных судов требованиям этого Кодекса
Статья 111 ( 21). Допуск Высшим хозяйственным судом Украины дела к производству
Статья 111 ( 22). Подготовка дела к рассмотрению в Верховном Суде Украины
Статья 111 ( 23). Порядок рассмотрения дела Верховным Судом Украины
Статья 111 ( 24). Полномочия Верховного Суда Украины
Статья 111 ( 25). Постановление Верховного Суда Украины об удовлетворении заявления
Статья 111 ( 26). Постановление Верховного Суда Украины об отказе в удовлетворении заявления
Статья 111 ( 27). Сообщение о принятии решения и его изготовление
Статья 111 ( 28). Обязательность судебных решений Верховного Суда Украины
Статья 112. Основания пересмотра судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам
Статья 113. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам
Статья 113 ( 1). Принятие заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам
Статья 114. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам
Статья 115. Обязательность выполнения судебных решений
Статья 115 ( 1). Исключена.
Статья 116. Приказ хозяйственного суда и предъявление его для выполнения
Статья 117. Оформление приказа хозяйственного суда , исправление ошибки в нем и признание приказа не подлежащим исполнению
Статья 118. Исключена.
Статья 119. Восстановление пропущенного срока для предъявления приказа к исполнению
Статья 120. Выдача дубликата приказа
Статья 121. Отсрочка или рассрочка исполнения решения , изменение способа и порядка исполнения решения, определения , постановления
Статья 121 ( 1). Приостановление исполнения судебного решения
Статья 121 ( 2). Обжалование действий или бездеятельности органов Государственной исполнительной службы
Статья 122. Поворот исполнения решения, постановления
Статья 122 ( 1). Обжалование решения третейского суда
Статья 122-2 . Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда
Статья 122 ( 3). Подготовка дела к рассмотрению
Статья 122 ( 4). Судебный процесс
Статья 122 ( 5). Основания для отмены решения третейского суда
Статья 122 ( 6). Определение хозяйственного суда по делу об обжаловании решения третейского суда
Статья 122 ( 7). Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 122 ( 8). Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 122 ( 9). Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 122 ( 10). Основания для отказа в выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 122 ( 11). Определение хозяйственного суда о выдаче исполнительного документа на принудительное исполнение решения третейского суда или об отказе в его выдаче
Статья 123. Процессуальные права и обязанности иностранных субъектов хозяйствования
Статья 124. Подсудность судам дел с участием иностранных субъектов хозяйствования
Статья 125 . Обращение хозяйственных судов с судебным поручением в иностранный суд или другой компетентный орган иностранного государства
Статья 126. Содержание и форма судебного поручения о предоставлении правовой помощи
Статья 127. Выполнение в Украине судебных поручений иностранных судов
Статья 128 . Исполнение поручения иностранного суда о вручении вызова в суд или других документов
Статья 129. Исполнение судебных поручений заграничными дипломатическими учреждениями Украины