Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям

Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі

1. Боржник, який сплатив неустойку і відшкодував збитки, завдані порушенням зобов'язання, не звільняється від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, якщо інше не встановлено договором або законом.

2. У разі відмови кредитора від прийняття виконання, яке внаслідок прострочення втратило для нього інтерес (стаття 612 цього Кодексу), або передання відступного (стаття 600 цього Кодексу) боржник звільняється від обов'язку виконати зобов'язання в натурі.

3. У разі відмови кредитора від договору (стаття 615 цього Кодексу) боржник звільняється від обов'язку виконати зобов'язання в натурі.

 

Коментар:

 

Коментована стаття визначає один із принципів виконання зобов'язання - принцип реального виконання, який означає, що незалежно від того, що боржник поніс відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язання (сплатив неустойку, відшкодував збитки тощо), він все одно має виконати зобов'язання в натурі. Виконання зобов'язання в натурі означає, що боржник має виконати всі дії, які передбачені змістом зобов'язання. Зазначене правило не є імперативним, отже сторони в договорі можуть передбачити звільнення боржника від обов'язку виконання зобов'язання в разі понесення ним цивільно-правової відповідальності. Інші правила можуть бути встановлені також і законом, зокрема частинами 2 і 3 коментованої статті.

Так боржник звільняється від обов'язку виконання зобов'язання в натурі в таких випадках:

1) У разі відмови кредитора від прийняття виконання, яке внаслідок прострочення втратило для нього інтерес (див. коментар до ст. 612 ЦК). В такому випадку кредиторові не потрібне виконання зобов'язання в натурі, а отже він шляхом відмови від прийняття виконання звільняє боржника від такого обов'язку.

2) В разі передання відступного (див. коментар до ст. 600 ЦК). Передання відступного є способом припинення зобов'язання, а отже боржник звільняється від обов'язку виконати його в натурі.

3) В інших випадках відмови кредитора від договору (див. коментар до ст. 615 ЦК). Стаття 615 ЦК, а також інші статті, присвячені регулюванню окремих видів цивільно-правових договорів, надають можливість кредиторові в разі допущення боржником порушень зобов'язання, відмовитися від договору. В разі реалізації кредитором права на відмову, зобов'язання вважається припиненим, а отже боржник звільняється від обов'язку виконувати його в натурі.

Звільнення боржника від обов'язку виконання зобов'язання в натурі не означає, що боржник взагалі звільняється від будь-яких обов'язків. Він має відшкодувати кредиторові завдані порушенням збитки, сплатити штрафні санкції, в разі їх встановлення договором або законом та нести інші негативні наслідки, передбачені законодавством або положеннями договору.

<Стаття 621 | Стаття 622 | Стаття 623>