Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям

Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві

1. Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями речі, переданої на зберігання, якщо зберігач, приймаючи її на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості.

Коментар:

Попередити пред'явлення зберігачем вимоги за коментованою статтею можна шляхом включення в акт чи інший документ, за яким річ передається на зберігання, умови про те, що зберігачеві відомі всі властивості речі, яку він приймає на зберігання.

У разі, якщо вищевказаного застереження зроблено не було, слід мати на увазі що збитки у передбаченому в коментованій статті випадку відшкодовуються у повному обсязі та на інших загальних підставах відшкодування збитків, встановлених ЦК України.

Разом з тим, доведення необізнаності у властивостях прийнятої на зберігання речі, що завдали зберігачеві збитків, належить до предмету доказування останнього.

Поклажодавець у такому разі може аргументувати свої заперечення тим, що зберігач прийняв річ на зберігання, а отже зобов'язався забезпечувати її схоронність і повернути її поклажодавцеві у стані, в якому її було прийнято на зберігання, що неможливо без відповідної обізнаності у властивостях речі.

<Стаття 951 | Стаття 952 | Стаття 953>