Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 238(1). Органи державного контролю за використанням та охороною земель

Органи державного контролю за використанням та охороною земель розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель (статті 52 - 53-5, 54 - 56 та 188-5 цього Кодексу).

Від імені органів, зазначених у цій статті, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор сільського господарства України та його заступники, головні державні інспектори сільського господарства Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів та їх заступники, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства відповідних територій.

 

Коментар:

Використання і охорона земель підлягають державному контролю. Основними принципами здійснення державного контролю за використанням та охороною земель є:

- забезпечення додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;

- запобігання порушенням законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

- забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів у сфері охорони та використання земель, запобігання забрудненню земель та зниженню родючості фунтів, погіршенню стану рослинного і тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.

Державний контроль у галузі використання і охорони земель здійснюється відповідно до ЗУ «Про охорону земель» від 19.06.2003 р., Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25. 06. 1991 р., Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 19.06.2003 р., Земельного Кодексу, Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах, затвердженого Указом Президента України від 14.08.2000 р., Указу Президента України «Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів» від 06. 01. 1996 р. та інших нормативно-правових актів.

До системи державних органів земельних ресурсів належить:

- Державний комітет України по земельних ресурсах;

- Державний комітет Автономної Республіки Крим з земельних ресурсах і єдиному кадастру;

- обласні, Київські та Севастопольські міські управління;

- районні відділи, міські (міст обласного та районного підпорядкування) управління (відділи) земельних ресурсів;

- інженери-землевпорядники сіл і селищ.

Державний комітет України з земельних ресурсів (Держкомзем України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Основними завданнями Держкомзему України є: підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру та забезпечення її реалізації; координація проведення земельної реформи в Україні; здійснення державного контролю за використанням та охороною земель; організація і забезпечення ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою; розроблення та участь у реалізації державних, галузевих і регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання, охорони та моніторингу земель, відновлення родючості фунтів, ведення державного земельного кадастру.

Держкомзем України здійснює свої повноваження безпосередньо та через єдину систему державних органів земельних ресурсів. Держкомзем України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

Голова Держкомзему України є головним державним інспектором України з використання та охорони земель.

Державний комітет Автономної Республіки Крим з земельних ресурсів і єдиного кадастру очолює Голова.

Обласні, Київські та Севастопольські міські управління та районні відділи, міські (міст обласного та районного підпорядкування) управління (відділи) земельних ресурсів очолюють відповідні начальники. У селах і селищах функції державного органу земельних ресурсів виконують інженери-землевпорядники.

Посадові особи органів, що становлять систему державних органів земельних ресурсів мають право від їх імені розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі використання і охорони земель та порядку регулювання земельних відносин.

<Стаття 238 | Стаття 238(1) | Стаття 238(2)>