Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 238(3). Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва

Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва (стаття 1041).

Від імені органів державного контролю в галузі насінництва та розсадництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) Головний державний інспектор України з насінництва - начальник Української державної насіннєвої інспекції, державний інспектор України з розсадництва - начальник Української державної помологічно-ампелографічної інспекції, Головний державний інспектор України з квітково-декоративного насінництва та розсадництва - начальник Української державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, Голов¬ний державний інспектор України з лісового насінництва - начальник Української державної лісонасіннєвої інспекції - штраф на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб -до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори з насінництва Автономної Республіки Крим, областей, районів і міст, головні державні інспектори з лісового насінництва - начальники зональних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) державні інспектори з насінництва державних насіннєвих інспекцій, державні інспектори з розсадництва державної помологічно-ампелографічної інспекції, державні інспектори з квітково-декоративного насінництва та розсадництва державної квітково-декоративної насіннєвої інспекції, державні інспектори з лісового насінництва державних лісонасіннєвих інспекцій - штраф на громадян до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Коментар:

Насінництво та розсадництво - галузь рослинництва, що займається розмноженням відповідно насіння і садивного матеріалу, збереженням і поліпшенням їх сортових, посівних і врожайних якостей (властивостей), а також здійснює сортовий та насіннєвий контроль. До об'єктів насінництва та розсадництва згідно з законом належать: сорт рослин (клон, лінія, гібрид, популяція, сортосуміш); насіння і садівний матеріал; насінницькі посіви та насадження.

Органи державного контролю в галузі насінництва та розсадництва здійснюють свою діяльність на підставі ЗУ «Про насіння і садивний матеріал» від 26.12.2002 р., Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» від 21.04.1993 р., Положення про Українську державну насіннєву інспекцію, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 23.03.2004 р. за № 97 та інших нормативно-правових актів.

Органом, що здійснює державний контроль у насінництві, є Українська державна насіннєва інспекція Міністерства аграрної політики України (Укрдержнасінінспекція). За організаційно-правовою формою Укрдержнасінінспекція є установою.

Державний контроль у насінництві та розсадництві здійснюють Українська державна насіннєва інспекція, Державна насіннєва інспекція Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, міжрайонні державні насіннєві інспекції, Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція, Українська державна лісонасіннєва інспекція, державні зональні лісонасіннєві інспекції, Українська державна квітково-декоративна насіннєва інспекція.

Укрдержнасінінспекцію очолює начальник, який за посадою є Головним державним інспектором України з насінництва. Він призначається на посаду і звільняється з посади керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики. Укрдержнасінінспекція та її начальник є повноважними представниками Кабінету Міністрів України у Міжнародній асоціації з контролю за якістю насіння (ІСТА).

Начальник Державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим - Головний державний інспектор з насінництва Автономної Республіки Крим і начальники обласних державних насіннєвих інспекцій - головні державні інспектори з насінництва областей призначаються на посаду і звільняються з посади начальником Укрдержнасінінспекції - Головним державним інспектором України з насінництва.

Начальники районних, міських, міжрайонних державних насіннєвих інспекцій - головні державні інспектори з насінництва району призначаються на посаду і звільняються з посади начальником Державної насіннєвої інспекції Автономної Республіки Крим - Головним державним інспектором з насінництва Автономної Республіки Крим, начальниками обласних державних насіннєвих інспекцій - головними державними інспекторами з насінництва областей.

Державними інспекторами України з насінництва є: головні та провідні спеціалісти Укрдержнасінінспекції, а також заступники начальника Укрдержнасінінспекції -начальник відділу насіннєвого контролю та начальник відділу аналітичної роботи і метрологічного забезпечення.

На посадових осіб, яким надано повноваження державних інспекторів з насінництва, поширюється дія Закону України «Про державну службу».

Укрдержнасінінспекція та державні насіннєві інспекції на місцях здійснюють державний контроль за діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських рослин щодо додержання ними методичних і технологічних вимог із забезпечення сортової чистоти, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного матеріалу, за веденням документації сортових посівів, документації насіннєвого фонду, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, за правильним відбором проб на визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу для власних потреб виробника, за оформленням документів про сортові, гібридні та посівні якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг.

Головний державний інспектор України, головні державні інспектори Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст та державні інспектори з насінництва та розсадництва, здійснюючи контроль за додержанням вимог законодавства про насінництво і випробування сортів рослин, у межах своїх повноважень мають право:

- контролювати додержання суб'єктами насінництва і розсадництва незалежно від форм власності методичних і технологічних вимог;

- давати обов'язкові для виконання суб'єктами насінництва та розсадництва вказівки щодо усунення порушень у порядку ведення насінництва і розсадництва та визначати термін усунення виявлених порушень;

- безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення і зберігання насіння і садивного матеріалу;

- знайомитися з документацією з насінництва та розсадництва, відкривати будь-яку упаковку насіння і садивного матеріалу для відбирання контрольних проб;

- накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог законодавства;

- призупиняти або забороняти реалізацію будь-якого насіння і садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність їх якісних показників нормативним документам;

- порушувати клопотання про позбавлення права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу у разі систематичного порушення закону, інших нормативних актів чи нормативних документів у насінництві та розсадництві;

- виконувати інші повноваження, встановлені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики України.

Право видачі документів про якість насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських рослин для всіх видів використання і при експортно-імпортних операціях надається лише державним насіннєвим інспекціям.

Розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, мають право посадові особи, зазначені у цій статті.

<Стаття 238(2) | Стаття 238(3) | Стаття 238-4>