Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються органами, зазначеними в статтях 218 - 221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:

1) уповноважені на те посадові особи:

органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 441, 461, 462, 51, 512, 92, частина перша статті 1061, стаття 1062, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 1222, 1224, 1225, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, частини перша і друга статті 1271, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 1351, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 1552 - 1562, 159, 160,  162 - 1623, 164 - 16411, 16415, 16416, 1651, 1652, 16614 - 16618, 1722 - 1729, 173 - 1732, 174, стаття 1751 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 1811, 1813 - 1852, 1854 - 1859, 186, 1861, 1863, 1865 - 187, 18828, 189 - 196, статті 2041, 2061, 2126, 2127, 2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21220);

органів державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки (статті 164, 183, 18816);

органів охорони здоров'я (статті 45, 46, 462, стаття 183 - щодо завідомо неправдивого виклику швидкої медичної допомоги);

виключено

органів охорони культурної спадщини (статті 92, 18833);

органів державного енергонагляду (стаття 1031);

органів Державної інспекції з енергозбереження (статті 98, 101 - 103, 18814);

органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту (статті 136, 141, 142);

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, (статті 144 - 1485, 164 (у частині, що стосується порушення порядку провадження господарської діяльності в галузі зв'язку), 1887;

органів у справах захисту прав споживачів (статті 422, 156, 1646, 1647);

фінансових органів (статті 164, 1641);

підприємств і організацій, у віданні яких є електричні мережі (статті 99, 1031);

підприємств і організацій, які експлуатують магістральні трубопроводи (стаття 138);

органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби (статті 421 - 423, 18822);

державних органів ветеринарної медицини, підрозділів ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів Міністерства внутрішніх справ України (статті 421 - 423, 18822);

органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики (частина перша статті 41, статті 411 - 413, 1881);

лабораторій радіаційного контролю міністерств і відомств України, організацій споживчої кооперації (стаття 422);

державних органів реєстрації актів цивільного стану (стаття 2121);

органів Антимонопольного комітету України (статті 1643, 16414, 1661 - 1664);

органів управління кінематографією (стаття 1646 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 1647 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів у кіно- і відеомережі; стаття 1648 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу в кіно- і відеомережі; стаття 1867 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції);

органів Державної прикордонної служби України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 92, 18510, 191, 204 - 2061);

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 1646 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 1647 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 1648 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України; стаття 2129);

органів Служби безпеки України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), статті 1722 - 1729, 1955, 2122 (крім пункту 9 частини першої), 2125 і 2126);

органів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (стаття 164 (у частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, ліцензії на проведення якої видає ця Служба), пункт 9 частини першої статті 2122 та стаття 18831);

органів державної податкової служби (статті 512, 1551, 1621, 1622, 1631 - 1634, 16312, 16313, 164, 1645, 16416, 16616, 16617, 1722 - 1729, 1772);

органів рибоохорони (частини четверта і п'ята статті 85, статті 851, 881, 90, стаття 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з добуванням і використанням риби та інших водних живих ресурсів);

органів мисливського господарства (частини друга і п'ята статті 85, статті 851, 881, 90);

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 851, 88, 881, 882, 90, 91, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

центрального органу виконавчої влади з питань цивільної авіації (частина друга статті 112, частина третя статті 133);

органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 1891);

органів, що здійснюють державний контроль у галузі племінної справи у тваринництві (стаття 1071);

виключено;

Національного банку України (статті 16312, стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських операцій);

органів державної контрольно-ревізійної служби України (статті 16312, 16412, 16414);

Рахункової палати (статті 16412, 16414, 18819);

органів управління архівною справою і діловодством (стаття 921, стаття 1867 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції);

служби державної охорони природно-заповідного фонду України (частини друга, четверта і п'ята статті 85, статті 90, 91);

виключено

органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, а також працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків - стаття 44, частини друга і третя статті 123, статті 1722 - 1729, 173, 174, 178, 182, 1841, 185 і 1857);

спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю (статті 18817, 2124);

виключено 

виключено 

органів виконавчої влади, що проводять реєстрацію друкованого засобу масової інформації (стаття 1866);

секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 18819);

відділу контролю Апарату Верховної Ради України (стаття 18819);

виключено; 

підприємств і організацій, у віданні яких є об'єкти електроенергетики (стаття 18512);

спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики, державної реєстрації та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 1666, статті 16610 - 16612, 18838);

Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації (стаття 18825); 

органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів (стаття 188);

суб'єктів державного фінансового моніторингу (статті 1669, 18834);

адміністрацій історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територій (стаття 92);

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (статті 1637, 16312);

органу технічного нагляду Міністерства аграрної політики України (стаття 18827);

міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - державні адміністратори (частина друга статті 16610 - в частині порушення місцевим дозвільним органом строків прийняття рішення про видачу документа дозвільного характеру);

центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики та його територіальних органів (стаття 18841);

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 1867 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника видань);

національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган);

органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації (стаття 1712);

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань захисту персональних даних (18839, 18840);

органів залізничного транспорту (частини друга і третя статті 123);

виключено;

2) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад (статті 1031, 1032, 104, частина перша статті 1061, статті 1062, 149 - 152, 154, 155, 1552, 156, 1561, 1562, 159 - 160, стаття 1751 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 183, 1851, 1865;

21) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частина третя статті 961);

22) голова, заступник голови, секретар, інші члени виборчої комісії, комісії з референдуму (статті 21211, 21215 - 21220);

23) кандидати, уповноважені особи, офіційні спостерігачі (статті 21216 - 21218, 21220);

24) посадові особи, уповноважені на те обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (стаття 1491);

3) власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (статті 51, 179);

4) виключено

5) працівники, які здійснюють охорону підприємств, установ, організацій (стаття 179);

6) державні виконавці (стаття 18813);

7) секретар судового засідання, секретар суду (стаття 1855, частина перша статті 1856);

71) судовий розпорядник (стаття 1853);

8) слідчий, прокурор (частина четверта статті 184, стаття 1854, частина друга статті 1856, статті 1858, 18511);

9) представники громадських організацій або органів громадської самодіяльності:

член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (статті 92, 148, 152, 154, 160, 1751, 179, 1857, 1862, 1864);

громадський інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (стаття 92);

виключено; 

91) голова ради адвокатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатів (стаття 2123 - у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність");

10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 512, 1649, 16413, стаття 1867 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника патентних документів);

11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працівників прокуратури (частина третя статті 1271, статті 1722 - 1729, 18832, 18835, 2123 (крім порушень права на інформацію відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"));

12) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 512).

У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 - 24419 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:

1) посадові особи органів, що здійснюють контроль за використанням нафтопродуктів у промисловості та сільському господарстві (стаття 161);

2) член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону (стаття 202);

3) позаштатний інспектор Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства (частини перша, третя, четверта і п'ята статті 116, частина друга статті 1161, частина третя статті 1162, частина перша статті 117, стаття 118, частина третя статті 129, частини третя і четверта статті 130);

4) громадський лісовий інспектор (статті 63, 64 - 70, 73, 76, 77);

5) виключено;

6) виключено; 

7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63 - 70, 73, 76 - 771, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 914, 153);

71) громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель (статті 52 - 531, 533, 534);

8) виключено; 

9) посадові особи органів залізничного транспорту (частина перша статті 123);

10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян (статті 120, 175, 1888);

11) посадові особи військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів, - частина четверта статті 122, стаття 122-2, частина третя статті 123, стаття 124, частини перша і друга статті 130, а також про всі порушення правил дорожнього руху, вчинені особами (крім військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів під час проходження зборів), які керують транспортними засобами Збройних Сил України та інших військових формувань);

12) виключено; 

13) виключено; 

14) виключено;

15) виключено;

16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (статті 1211, 195);

17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 1041);

18) посадові особи національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення.

 

Коментар:

При розгляді справи про адміністративне правопорушення орган (посадова особа) обов'язково перевіряє чи компетентною особою був складений протокол. Ця стаття надає повний перелік осіб, яким законодавством надано право складати протокол про адміністративне правопорушення. Надання в одній статті переліку одразу усіх осіб, уповноважених складати протокол про адміністративне правопорушення, суттєво полегшує визначення такої особи та пришвидшує вирішення питання про компетентність особи, яка склала протокол. Однак у деяких випадках не зазначається конкретна посадова особа, що має право складати протокол, а лише робиться посилання на те, що ця особа є, наприклад, уповноваженою на те комітетом селищних, міських рад. У такому випадку необхідно звертатися до відповідних відомчих актів. Таких відсильних положень дуже мало порівняно з кодексами колишніх радянських республік, де для визначення такої посадової особи необхідно було звертатись до інших нормативно-правових актів. При виявленні проступку особою, яка не має права складати протокол, вона повинна повідомити про це у відповідні органи.

<Стаття 254 | Стаття 255 | Стаття 256>