Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або представлення посадової особи, яка розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

 

Коментар:

Наступним етапом після підготовки справи до розгляду є етап слухання справи. Він розпочинається з оголошення складу колегіального органа або у випадку, коли справа розглядається посадовою особою, то з представлення цієї особи. Стаття 216 встановлює, що адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення за наявності не менш як половини членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад - за наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого комітету. Правомочність засідань інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законодавством України. Порядок розгляду справи є однаковим, як при розгляді її посадовою особою, так і при розгляді колегіальним органом. Більш детально порядок розгляду справи про адміністративні правопорушення уповноваженим органом (посадовою особою) надається у відповідних положеннях.

Так, наприклад, у Положенні про адміністративні комісії визначено, що адміністративні комісії розглядають справи на засіданнях, що проводяться не менше двох разів на місяць. Справи розглядаються відкрито. З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження в справах про адміністративні правопорушення справи можуть розглядатися у виїзних засіданнях комісії. Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються відомості, які перелічені у ст. 281 КпАП. Справа розглядається у 15 денний строк. Відповідальний секретар адміністративної комісії: 1) заводить на кожний протокол про адміністративне правопорушення окрему справу; 2) здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення; 3) вирішує організаційні питання проведення засідань комісії; 4) веде у справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії; 5) разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії у справі про адміністративне правопорушення; 6) звертає до виконання постанови про накладення адміністративного стягнення і контролює їх виконання; 7) веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.

При розгляді справи колегіальним органом голова колегіального органу, а під час його відсутності заступник голови:

1)  керує  роботою  колегіального  органу,  несе  відповідальність  за  виконання покладених на орган завдань;

2)  головує на засіданнях органу;

3)  забезпечує регулярне проведення засідань колегіального органу, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;

4)  вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів колегіального органу;

5)  підписує протокол і постанову колегіального органа у справі про адміністративне правопорушення.

Обов'язковим при розгляді справи про адміністративне правопорушення є роз'яснення особам, що беруть участь у справі, їх прав та обов'язків та виконання інших вимог цієї статті. Під час заслуховування справи орган (посадова особа), що розглядає справу повинен з'ясувати обставини, що перелічені у ст. 280 КпАП шляхом ознайомлення з протоколом, матеріалами справи, заслуховування осіб, які беруть участь у справі, дослідження доказів, вирішення клопотань, а також заслуховування висновку прокурора, якщо він теж бере участь у справі.

<Стаття 278 | Стаття 279 | Стаття 280>