Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 296. Наслідки скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення

Скасування постанови із закриттям справи про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення стягнених грошових сум,оплатно вилучених і конфіскованих предметів, а також скасування інших обмежень, зв'язаних з цією постановою. У разі неможливості повернення предмета повертається його вартість.

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту або виправних робіт, провадиться в порядку, встановленому законом.

 

Коментар:

У результаті розгляду скарги можливе прийняття такого рішення, як скасування постанови та закриття справи. При цьому, звичайно, орган (посадова особа), що розглядав справу, визнають незаконною та необґрунтованою постанову органу(посадової особи), що виніс поставу. Згідно з Конституцією України кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Відшкодування шкоди здійснюється на загальних засадах, передбачених Цивільним кодексом. До того ж повертаються володільцеві оплатно вилучені і конфісковані предмети. У випадку, коли повернути предмет неможливо, володільцеві виплачується його вартість. Якщо у зв'язку з накладенням адміністративного стягнення передбачалися певні обмеження, то вони також скасовуються при скасуванні постанови із закриттям справи. Також повертаються стягненні грошові суми, зокрема витрати, пов'язані із розглядом справи, та судові збори.

При скасуванні постанови, якою передбачалося накладення такого адміністративного стягнення,   як   адміністративний   арешт   або   виправні   роботи,   відшкодування здійснюється таким чином, що особі повертаються ті гроші, що вона заробила під час відбування адміністративного арешту та ті, які були відраховані в доход держави під час відпрацювання виправних робіт. Порядок нарахування такого заробітку - дивись коментар до ст. 322 КпАП і ст. 328 КпАП. Також підлягають відшкодуванню той заробіток та такі трудові доходи, що особа втратила в результаті відбування адміністративного арешту чи відпрацювання виправних робіт. У випадку, коли особа, щодо якої була винесена незаконна постанова, померла, правом на відшкодування шкоди користуються її спадкоємці.

<Стаття 295 | Стаття 296 | Стаття 297>