Безкоштовні юридичні покрокові інструкції та алгоритми:- Стягнення аліментів на дитину на підставі рішення суду
- Стягнення аліментів на дитяти (якщо один з батьків проживає за кордоном)
- Розірвання шлюбу в судовому порядку за позовом одного з подружжя
- Обмін (повернення) неякісного товару
- Щорічна основна відпустка
- Відновлення на роботі незаконно звільненого працівника
- Як виписати людину з квартири без його згоди


Складаємо індивідуальні позовні заяви по наступних напрямках:

Оплата за цю юридичну послугу значно дешевше розцінок юристів в офісах.

СІМЕЙНІ СПОРИ

(Розірвання шлюбу, поділу майна подружжя, стягнення аліментів, визначення порядку спілкування з дитиною і місця його проживання, встановлення і оспорювання батьківства, позбавлення батьківських прав та ін.)

ЖИТЛОВІ СПОРИ

(Про вселенні або виселення з житлового приміщення, визнання недійсними договорів купівлі-продажу, оренди, дарування нерухомого майна, спори при переході права власності на нерухоме майно в порядку спадкування, спори при наданні житлового приміщення за договором соціального найму, спори при розділі житлових приміщень та / або виділ частки в натурі, споры о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением та ін.)

ТРУДОВІ СПОРИ

(Невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати, вихідної допомоги та інших платежів при звільненні, незаконне звільнення або відсторонення від роботи, поновлення на роботі, заподіяння роботодавцем матеріального збитку працівнику і його майну, оспорювання факту наявності трудових відносин, внесення невірних записів у трудову книжку

СПРАВИ ПРО ВСТУП У СПАДЩИНУ

СТЯГНЕННЯ БОРГУ

Правильно складене позовну заяву-це ваш перший важливий крок до відстоювання Ваших інтересів у суді.
У серйозних життєвих питаннях не завжди варто ризикувати і самому робити те, що роблять професіонали.


Лесной кодекс Украины (ЛКУ). Научно-практический комментарий.

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441Статья 1. Понятие о лесе
Статья 2. Лесные отношения
Статья 3. Лесное законодательство Украины
Статья 4. Состав лесного фонда Украины
Статья 5. Земли лесного фонда
Статья 6. Лесные ресурсы
Статья 7. Леса как объект права собственности
Статья 8. Право государственной собственности на леса
Статья 9. Право коммунальной собственности на леса
Статья 10. Право частной собственности на леса
Статья 11. Приобретение права коммунальной собственности на леса
Статья 12. Приобретение права частной собственности на леса
Статья 13. Возникновение права частной собственности на леса
Статья 14. Права и обязанности граждан и юридических лиц, имеющих в частной собственности леса
Статья 15. Прекращение права частной собственности на леса
Статья 16. Право пользования лесами
Статья 17. Постоянное пользование лесами
Статья 18. Временное пользование лесами
Статья 19. Права и обязанности постоянных лесопользователей
Статья 20. Права и обязанности временных лесопользователей на условиях долгосрочного пользования
Статья 21. Права и обязанности временных лесопользователей на условиях краткосрочного пользования
Статья 22. Прекращение права пользования лесами
Статья 23. Лесные сервитуты
Статья 24. Защита прав собственников лесов, лесопользователей и граждан
Статья 25. Основные задачи государственного регулирования и управления в сфере лесных отношений
Статья 26. Полномочия Верховной Рады Украины в сфере лесных отношений
Статья 27. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере лесных отношений
Статья 28. Полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере лесного хозяйства
Статья 28-1. Полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере лесного хозяйства
Статья 29. Полномочия центрального органа исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в области окружающей среды, в сфере лесных отношений
Статья 29-1. Полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны окружающей среды, в сфере лесных отношений
Статья 29-2. Полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресу
Статья 30. Полномочия Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских, районных советов в сфере лесных отношений
Статья 31. Полномочия Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций в сфере лесных отношений
Статья 32. Полномочия районных государственных администраций в сфере лесных отношений
Статья 33. Полномочия сельских, поселковых, городских советов в сфере лесных отношений
Статья 34. Задача лесного хозяйства
Статья 35. Содержание лесного хозяйства
Статья 36. Содержание нормативно-правовых актов по ведению лесного хозяйства
Статья 37. Вопросы, регулируемые правовыми актами по ведению лесного хозяйства
Статья 38. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по ведению лесного хозяйства
Статья 39. Деление лесов по экологическому и социально-экономическому значению
Статья 40. Установление границ лесных участков, отнесенных к соответствующим категориям лесов
Статья 41. Выделение особо защитных лесных участков
Статья 42. Установление возраста спелости древостоев
Статья 43. Расчетная лесосека и порядок ее утверждения
Статья 44. Внесение изменений в расчетную лесосеку
Статья 45. Понятие лесоустройства
Статья 46. Содержание лесоустройства
Статья 47. Ведение лесоустройства
Статья 48. Материалы лесоустройства
Статья 49. Задача государственного лесного кадастра
Статья 50. Назначение государственного лесного кадастра
Статья 51. Составные части государственного лесного кадастра
Статья 52. Документация государственного лесного кадастра
Статья 53. Порядок ведения государственного лесного кадастра
Статья 54. Учет лесов
Статья 55. Мониторинг лесов
Статья 56. Лесная сертификация
Статья 57. Изменение целевого назначения земельных лесных участков с целью их использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства
Статья 58. Решение вопросов о сохранении или вырубке деревьев и кустарников в случае изменения целевого назначения земельных лесных участков с целью их использования в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства
Статья 59. Особенности использования земельных лесных участков для целей, связанных с ведением лесного хозяйства
Статья 60. Размещение, проектирование, строительство и ввод в действие предприятий, сооружений и других объектов, которые вредно влияют на состояние и воспроизводство лесов
Статья 61. Определение мест размещения и согласование проектов строительства предприятий, сооружений и других объектов, которые вредно влияют на состояние и воспроизводство лесов
Статья 62. Использование земельных лесных участков для добычи полезных ископаемых, прокладка кабельных линий, трубопроводов и других коммуникаций, осуществления буровых, взрывных и других работ, не связанных с ведением лесного хозяйства
Статья 64. Основные требования к ведению лесного хозяйства
Статья 65. Виды использования лесных ресурсов
Статья 66. Общее использование лесных ресурсов
Статья 67. Специальное использование лесных ресурсов
Статья 68. Выделение лесных участков для специального использования лесных ресурсов
Статья 69. Специальное разрешение на использование лесных ресурсов
Статья 70. Заготовка древесины
Статья 71. Лимит заготовки древесины в порядке рубок главного пользования
Статья 72. Заготовка второстепенных лесных материалов
Статья 73. Побочные лесные пользования
Статья 74. Использование полезных свойств лесов для культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных, туристических и образовательно-воспитательных целей и проведения научно-исследовательских работ
Статья 75. Использование полезных свойств лесов для нужд охотничьего хозяйства
Статья 76. Создание благоприятных условий для жизни диких животных
Статья 77. Сбор за специальное использование лесных ресурсов
Статья 78. Прекращение права использования лесных ресурсов
Статья 79. Цель воспроизводства лесов
Статья 80. Восстановление лесов
Статья 81. Лесоразведение
Статья 82. Объемы и способы восстановления лесов и лесоразведения
Статья 83. Мероприятия по повышению продуктивности лесов
Статья 84. Мероприятия по улучшению качественного состава лесов
Статья 85. Сохранение биоразнообразия в лесах
Статья 86. Организация охраны и защиты лесов
Статья 87. Обязанности предприятий, учреждений, организаций и граждан, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство лесов
Статья 88. Установление запрета на пользование лесами
Статья 89. Осуществление охраны и защиты лесов
Статья 90. Основные задачи государственной лесной охраны
Статья 91. Полномочия должностных лиц государственной лесной охраны
Статья 92. Социально-правовая защита должностных лиц государственной лесной охраны
Статья 93. Задача контроля за охраной, защитой, использованием и воссозданием лесов
Статья 94. Государственный контроль за охраной, защитой, использованием и воссозданием лесов
Статья 95. Общественный контроль за охраной, защитой, использованием и воссозданием лесов
Статья 96. Участие общественных природоохранных организаций в сфере лесных отношений
Статья 97. Информирование о состоянии и воспроизводства лесов
Статья 98. Финансирование мероприятий по повышению производительности, улучшение качественного состава лесов, их охраны, защиты и воспроизводства
Статья 99. Экономическое стимулирование мероприятий по расширенному воспроизводству лесов
Статья 100. Особенности охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов на землях природно-заповедного фонда
Статья 101. Особенности охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов на землях обороны
Статья 102. Особенности охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов на земельных участках зон отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, подвергшихся радиоактивному загрязнению
Статья 103. Органы, разрешающие споры по вопросам охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов
Статья 104. Исполнение решения органов исполнительной власти по вопросам лесного хозяйства, по вопросам охраны окружающей природной среды, органа местного самоуправления относительно споров по вопросам охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов
Статья 105. Ответственность за нарушение лесного законодательства
Статья 106. Возврат самовольно занятых земельных участков лесохозяйственного назначения, других земельных лесных участков
Статья 107. Возмещение вреда, причиненного лесу вследствие
Статья 108. Изъятие незаконно добытой древесины и других лесных ресурсов
Статья 109. Прекращение работ, опасных для естественного состояния лесов и их воспроизводства
Статья 110. Применение требований международных договоров