Безкоштовні юридичні покрокові інструкції та алгоритми:- Стягнення аліментів на дитину на підставі рішення суду
- Стягнення аліментів на дитяти (якщо один з батьків проживає за кордоном)
- Розірвання шлюбу в судовому порядку за позовом одного з подружжя
- Обмін (повернення) неякісного товару
- Щорічна основна відпустка
- Відновлення на роботі незаконно звільненого працівника
- Як виписати людину з квартири без його згоди


Складаємо індивідуальні позовні заяви по наступних напрямках:

Оплата за цю юридичну послугу значно дешевше розцінок юристів в офісах.

СІМЕЙНІ СПОРИ

(Розірвання шлюбу, поділу майна подружжя, стягнення аліментів, визначення порядку спілкування з дитиною і місця його проживання, встановлення і оспорювання батьківства, позбавлення батьківських прав та ін.)

ЖИТЛОВІ СПОРИ

(Про вселенні або виселення з житлового приміщення, визнання недійсними договорів купівлі-продажу, оренди, дарування нерухомого майна, спори при переході права власності на нерухоме майно в порядку спадкування, спори при наданні житлового приміщення за договором соціального найму, спори при розділі житлових приміщень та / або виділ частки в натурі, споры о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением та ін.)

ТРУДОВІ СПОРИ

(Невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати, вихідної допомоги та інших платежів при звільненні, незаконне звільнення або відсторонення від роботи, поновлення на роботі, заподіяння роботодавцем матеріального збитку працівнику і його майну, оспорювання факту наявності трудових відносин, внесення невірних записів у трудову книжку

СПРАВИ ПРО ВСТУП У СПАДЩИНУ

СТЯГНЕННЯ БОРГУ

Правильно складене позовну заяву-це ваш перший важливий крок до відстоювання Ваших інтересів у суді.
У серйозних життєвих питаннях не завжди варто ризикувати і самому робити те, що роблять професіонали.


Уголовно-исполнительный кодекс Украины (УИК). Научно-практический комментарий.

Статья 1 . Цель и задачи уголовно - исполнительного законодательства Украины
Статья 2 . Уголовно -исполнительное законодательство Украины
Статья 3 . Действие уголовно - исполнительного законодательства в пространстве и времени
Статья 4 . Основание исполнения и отбывания наказания
Статья 5 . Принципы уголовно - исполнительного законодательства , исполнения и отбывания наказаний
Статья 6 . Исправление и ресоциализация осужденных и их основные средства
Статья 7 . Основы правового статуса осужденных
Статья 8 . Основные права осужденных
Статья 9 . Основные обязанности осужденных
Статья 10 . Право осужденных на личную безопасность
Статья 11 . Виды органов и учреждений исполнения наказаний
Статья 12 . Государственная исполнительная служба
Статья 13 . Уголовно - исполнительная инспекция
Статья 14 . Воинские части , гауптвахты
Статья 15 . Арестные дома
Статья 16 . Исправительные центры
Статья 17 . Дисциплинарный батальон
Статья 18 . Исправительные колонии
Статья 19 . Воспитательные колонии
Статья 20 . Уведомление о месте отбывания наказания
Статья 21 . Применение к осужденным мер медицинского характера
Статья 22 . Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний
Статья 23 . Ведомственный контроль
Статья 24 . Посещения учреждений исполнения наказаний
Статья 25 . Участие общественности в исправлении и ресоциализации осужденных. Общественный контроль за соблюдением прав осужденных при исполнении уголовных наказаний
Статья 26 . Порядок исполнения наказания в виде штрафа
Статья 27 . Последствия уклонения от уплаты штрафа
Статья 28 . Исключена.
Статья 29 . Порядок исполнения наказания в виде лишения воинского , специального звания , ранга , чина или квалификационного класса
Статья 30 . Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Статья 31 . Обязанности уголовно - исполнительной инспекции по исполнению наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Статья 32. Обязанности собственника предприятия , учреждения , организации или уполномоченного им органа по месту работы осужденных к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Статья 33. Обязанности органов , имеющих право аннулировать разрешение на занятие определенными видами деятельности
Статья 34. Обязанности осужденных к наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Статья 35 . Последствия уклонения от отбывания наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
Статья 36. Порядок исполнения наказания в виде общественных работ
Статья 37. Условия отбывания наказания в виде общественных работ
Статья 38 . Исчисление срока наказания в виде общественных работ
Статья 39. Обязанности собственника предприятия , учреждения , организации или уполномоченного им органа по месту отбывания осужденными наказания в виде общественных работ
Статья 40 . Ответственность осужденных к наказанию в виде общественных работ
Статья 41. Порядок исполнения наказания в виде исправительных работ
Статья 42. Условия отбывания наказания в виде исправительных работ
Статья 43 . Исчисление срока наказания в виде исправительных работ
Статья 44 . Обязанности собственника предприятия , учреждения , организации или уполномоченного им органа по месту отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ
Статья 45 . Порядок производства удержаний из заработка осужденных к исправительным работам
Статья 46 . Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, осужденным к исправительным работам
Статья 47. Порядок исполнения наказания в виде служебных ограничений для военнослужащих
Статья 48 . Порядок исполнения наказания в виде конфискации имущества
Статья 49 . Имущество, подлежащее конфискации
Статья 50 . Места отбывания наказания в виде ареста
Статья 51 . Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста
Статья 52. Привлечение лиц , осужденных к аресту , к труду
Статья 53. Материально - бытовое обеспечение и медицинское обслуживание осужденных к аресту
Статья 54. Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, осужденным к аресту
Статья 55. Особенности отбывания ареста осужденными военнослужащими
Статья 56. Места отбывания наказания в виде ограничения свободы
Статья 57. Направление осужденных к ограничению свободы для отбывания наказания
Статья 58. Исчисление срока наказания в виде ограничения свободы
Статья 59. Порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы
Статья 60 . Условия труда осужденных к ограничению свободы
Статья 61. Обязанности администрации исправительного центра
Статья 62. Обязанности собственника предприятия , учреждения , организации или уполномоченного им органа по месту работы осужденных к ограничению свободы
Статья 63. Медицинское обслуживание осужденных к ограничению свободы
Статья 64 . Материально - бытовое обеспечение осужденных к ограничению свободы
Статья 65 . Социально -воспитательная работа с осужденными к ограничению свободы
Статья 66. Участие осужденных к ограничению свободы в самодеятельных организациях
Статья 67. Меры поощрения , применяемые к лицам, осужденным к ограничению свободы
Статья 68. Меры взыскания , применяемые к лицам, осужденным к ограничению свободы
Статья 69. Порядок применения мер поощрения и взыскания к лицам, осужденным к ограничению свободы
Статья 70 . Должностные лица , применяющие меры поощрения и взыскания , и объем их полномочий
Статья 71. Порядок исполнения наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части
Статья 72. Режим в дисциплинарной воинской
Статья 73. Свидания и телефонные разговоры осужденных военнослужащих
Статья 74. Переписка осужденных военнослужащих
Статья 75 . Кратковременные выезды осужденных военнослужащих за пределы дисциплинарного батальона
Статья 76. Получение осужденными военнослужащими посылок ( передач) и бандеролей
Статья 77. Труд осужденных военнослужащих
Статья 78. Военное обучение осужденных военнослужащих
Статья 79. Социально -воспитательная работа с осужденными военнослужащими
Статья 80 . Совета общественности осужденных военнослужащих
Статья 81. Меры поощрения, применяемые к осужденным военнослужащим
Статья 82. Меры взыскания , применяемые к осужденным военнослужащим
Статья 83. Порядок применения мер поощрения и взыскания к осужденным военнослужащим
Статья 84. Материально -бытовое и медицинское обеспечение осужденных военнослужащих
Статья 85 . Освобождение от наказания осужденных военнослужащих по болезни
Статья 86. Определение осужденному к лишению свободы вида колонии
Статья 87. Направление осужденных к лишению свободы для отбывания наказания
Статья 88. Перемещение осужденных к лишению свободы
Статья 89. Оставление в следственном изоляторе или направление в исправительную колонию максимального уровня безопасности осужденных для работы по хозяйственному обслуживанию
Статья 90 . Временное оставление осужденного в следственном изоляторе и перевод осужденного из арестов дома , исправительного центра , дисциплинарного батальона или колонии в следственный изолятор
Статья 91. Порядок принятия осужденных к исправительным и воспитательных колоний
Статья 92. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы в исправительных и воспитательных колониях
Статья 93. Отбывание осужденными всего срока наказания в одной исправительной или воспитательной колонии
Статья 94. Структурные участки исправительных и воспитательных колоний
Статья 95 . Содержание осужденных к лишению свободы в участке карантина , диагностики и распределения
Статья 96. Содержание осужденных к лишению свободы в участке ресоциализации
Статья 97. Содержание осужденных к лишению свободы в участке усиленного контроля
Статья 98. Содержание осужденных к лишению свободы в участке социальной адаптации
Статья 99. Содержание осужденных к лишению свободы в участке социальной реабилитации
Статья 100. Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы
Статья 101. Перевод осужденных
Статья 102. Режим в колониях и его основные требования
Статья 103. Технические средства надзора и контроля
Статья 104. Оперативно - розыскная деятельность в исправительных
Статья 105. Режим особых условий в колониях
Статья 106. Основания применения мер физического воздействия , специальных средств и оружия
Статья 107. Права и обязанности осужденных к лишению свободы
Статья 108. Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и предметов первой необходимости
Статья 109. Приобретение осужденными к лишению свободы литературы и письменных принадлежностей
Статья 110. Свидания осужденных к лишению свободы с родственниками , адвокатами и другими лицами . Телефонные разговоры
Статья 111. Кратковременные выезды за пределы исправительных и воспитательных колоний
Статья 112. Получение осужденными к лишению свободы посылок ( передач) и бандеролей
Статья 113. Переписка осужденных
Статья 114. Получение и отправление осужденными к лишению свободы денежных переводов
Статья 115. Материально - бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы
Статья 116. Медико - санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы
Статья 117. Выполнение принудительного лечения
Статья 118. Привлечение осужденных к лишению свободы к общественно полезному труду
Статья 119. Условия труда осужденных к лишению свободы
Статья 120. Оплата труда осужденных к лишению свободы
Статья 121. Удержания из заработка или иного дохода осужденных
Статья 122. Пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы
Статья 123. Социально -воспитательная работа с осужденными к лишению свободы
Статья 124. Основные направления , формы и методы социально - воспитательной работы с осужденными к лишению свободы
Статья 125 . Общеобразовательное и профессионально - техническое обучение осужденных
Статья 126. Организация общеобразовательного и профессионально - технического обучения осужденных
Статья 127. Самодеятельные организации осужденных к лишению свободы
Статья 128 . Богослужения и религиозные обряды в колониях
Статья 129. Свободное время осужденных
Статья 130. Меры поощрения , применяемые к лицам, лишенным свободы
Статья 131 . Порядок применения мер поощрения к лицам, лишенным свободы
Статья 132. Меры взыскания , применяемые к лицам, лишенным свободы
Статья 133. Злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания
Статья 134. Порядок применения мер взыскания к лицам, лишенным свободы
Статья 135. Должностные лица , применяющие меры поощрения и взыскания , и объем их полномочий
Статья 136. Основания и размер материальной ответственности осужденных
Статья 137. Порядок взыскания материального ущерба, причиненного осужденными к лишению свободы
Статья 138. Исправительные колонии минимального уровня безопасности
Статья 139. Исправительные колонии среднего уровня безопасности
Статья 140. Исправительные колонии максимального уровня безопасности
Статья 141. Отбывание наказания осужденными беременными женщинами , кормящими матерями и женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет
Статья 142. Проживание женщин , осужденных к лишению свободы , за пределами исправительной колонии
Статья 143. Особенности отбывания наказания в воспитательных колониях
Статья 144. Меры поощрения , применяемые к осужденным несовершеннолетним
Статья 145. Меры взыскания , применяемые к осужденным несовершеннолетним
Статья 146. Должностные лица , применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным несовершеннолетним , и объем их полномочий
Статья 147. Перевод осужденных из воспитательной колонии в исправительную колонию
Статья 148. Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших восемнадцатилетнего возраста
Статья 149. Участие общественности в исправлении и ресоциализации осужденных
Статья 150. Места отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы
Статья 151. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы
Статья 151 ( 1). Изменение условий содержания осужденных к пожизненному лишению свободы
Статья 151 ( 2). Особенности исполнения и отбывания наказания женщинами , осужденными к наказанию в виде пожизненного лишения свободы
Статья 152. Основания освобождения от отбывания наказания
Статья 153. Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения
Статья 154. Порядок досрочного освобождения от отбывания наказания
Статья 155. Правовой статус лиц , отбывших наказание
Статья 156. Оказание помощи осужденным в трудовом и бытовом устройстве
Статья 157. Оказание помощи лицам , освобожденным из мест отбывания наказания
Статья 158. Установка административного надзора за лицами , освобожденными из мест лишения свободы
Статья 159. Исполнение постановления судьи об установлении и прекращении административного надзора
Статья 160. Общественный контроль за лицами , условно - досрочно освобожденными от отбывания наказания
Статья 161. Порядок осуществления общественного контроля за лицами , условно - досрочно освобожденными от отбывания наказания
Статья 162. Меры общественного воздействия в отношении лиц , условно - досрочно освобожденных от отбывания наказания
Статья 163. Органы, осуществляющие контроль за поведением лиц , освобожденных от отбывания наказания с испытанием
Статья 164. Порядок осуществления контроля за поведением лиц , освобожденных от отбывания наказания с испытанием
Статья 165. Вычисление испытательного срока
Статья 166. Ответственность лиц , освобожденных от отбывания наказания с испытанием