Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП Украины) с комментариями к статьям

Стаття 291. Зупинення виконання постанови в зв'язку з поданням скарги або принесенням протесту

Подання у встановлений строк скарги зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги, за винятком постанов про застосування заходів стягнення, передбачених статтями 26 і 32 цього Кодексу, а також у випадках накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови до розгляду протесту.

 

Коментар:

Протягом 10 днів з дня винесення постанови її може бути оскаржено. Подання скарги зупиняє виконання постанови, тобто відбувається відстрочка виконання постанови. В такому випадку постанова підлягає виконанню лише після залишення скарги без розгляду. До того ж можливе зупинення виконання постанови лише в її частині.

Зупиняти виконання постанови має право орган, що звертає постанову до виконання, тобто той орган (посадова особа), що виніс постанову. Такий орган видає письмове розпорядження про зупинення виконання постанови.

Зупинення виконання постанови неможливе у випадку, коли за адміністративне правопорушення накладено стягнення у вигляді попередження, адміністративного арешту, а також, коли штраф був стягнутий на місці вчинення адміністративного правопорушення.

Ч. 2 цієї статті встановлює, що у випадку принесення протесту прокурором, виконання постанови теж зупиняється. Щодо особливостей прокурорського нагляду за виконанням законів при провадженні в справах про адміністративні правопорушення (див. коментар до ст. 250 КпАП).

<Стаття 290 | Стаття 291 | Стаття 292>