Безкоштовні юридичні покрокові інструкції та алгоритми:- Стягнення аліментів на дитину на підставі рішення суду
- Стягнення аліментів на дитяти (якщо один з батьків проживає за кордоном)
- Розірвання шлюбу в судовому порядку за позовом одного з подружжя
- Обмін (повернення) неякісного товару
- Щорічна основна відпустка
- Відновлення на роботі незаконно звільненого працівника
- Як виписати людину з квартири без його згоди


Складаємо індивідуальні позовні заяви по наступних напрямках:

Оплата за цю юридичну послугу значно дешевше розцінок юристів в офісах.

СІМЕЙНІ СПОРИ

(Розірвання шлюбу, поділу майна подружжя, стягнення аліментів, визначення порядку спілкування з дитиною і місця його проживання, встановлення і оспорювання батьківства, позбавлення батьківських прав та ін.)

ЖИТЛОВІ СПОРИ

(Про вселенні або виселення з житлового приміщення, визнання недійсними договорів купівлі-продажу, оренди, дарування нерухомого майна, спори при переході права власності на нерухоме майно в порядку спадкування, спори при наданні житлового приміщення за договором соціального найму, спори при розділі житлових приміщень та / або виділ частки в натурі, споры о признании гражданина утратившим право пользования жилым помещением та ін.)

ТРУДОВІ СПОРИ

(Невиплату або несвоєчасну виплату заробітної плати, вихідної допомоги та інших платежів при звільненні, незаконне звільнення або відсторонення від роботи, поновлення на роботі, заподіяння роботодавцем матеріального збитку працівнику і його майну, оспорювання факту наявності трудових відносин, внесення невірних записів у трудову книжку

СПРАВИ ПРО ВСТУП У СПАДЩИНУ

СТЯГНЕННЯ БОРГУ

Правильно складене позовну заяву-це ваш перший важливий крок до відстоювання Ваших інтересів у суді.
У серйозних життєвих питаннях не завжди варто ризикувати і самому робити те, що роблять професіонали.


Цивільний кодекс України (ЦКУ). Науково-практичний коментар.

1. Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством
2. Стаття 2. Учасники цивільних відносин
3. Стаття 3. Загальні засади цивільного законодавства
Стаття 29. Місце проживання фізичної особи
Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи
Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років
Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років
Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи
Стаття 34. Повна цивільна дієздатність
Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності
Стаття 36. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
Стаття 37. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
Стаття 38. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена
Стаття 39. Визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 40. Момент визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною
Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною
Стаття 43. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Стаття 44. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме
Стаття 45. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Стаття 46. Оголошення фізичної особи померлою
Стаття 47. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою
Стаття 48. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою
Стаття 49. Акти цивільного стану
Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності
Стаття 50(1). Обов'язки фізичної особи - підприємця за зобов'язаннями, пов'язаними з припиненням її підприємницької діяльності
Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб
Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи - підприємця
Стаття 53. Банкрутство фізичної особи - підприємця
Стаття 54. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування
Стаття 55. Завдання опіки та піклування
Стаття 56. Орган опіки та піклування
Стаття 57. Обов'язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування
Стаття 58. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка
Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування
Стаття 60. Встановлення опіки та піклування судом
Стаття 61. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування
Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування
Стаття 63. Призначення опікуна або піклувальника
Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником
Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника
Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі
Стаття 67. Права та обов'язки опікуна
Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун
Стаття 69. Права та обов'язки піклувальника
Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду
Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування
Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку
Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов'язків
Стаття 74. Опіка над майном
Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника
Стаття 76. Припинення опіки
Стаття 77. Припинення піклування
Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків
Стаття 79. Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування
Стаття 80. Поняття юридичної особи
Стаття 81. Види юридичних осіб
Стаття 82. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах
Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб
Стаття 84. Підприємницькі товариства
Стаття 85. Непідприємницькі товариства
Стаття 86. Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами
Стаття 87. Створення юридичної особи
Стаття 88. Вимоги до змісту установчих документів
Стаття 89. Державна реєстрація юридичної особи
Стаття 90. Найменування юридичної особи
Стаття 91. Цивільна правоздатність юридичної особи
Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи
Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи
Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи
Стаття 95. Філії та представництва
Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб
Стаття 97. Управління товариством
Стаття 98. Загальні збори учасників товариства
Стаття 99. Виконавчий орган товариства
Стаття 100. Право участі у товаристві
Стаття 101. Управління установою
Стаття 102. Передання майна установі
Стаття 103. Зміна мети установи та структури управління
Стаття 104. Припинення юридичної особи
Стаття 105. Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної особи
Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи
Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення
Стаття 108. Перетворення юридичної особи
Стаття 109. Виділ
Стаття 110. Ліквідація юридичної особи
Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи
Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів
Стаття 113. Поняття та види господарських товариств
Стаття 114. Учасники господарського товариства
Стаття 115. Майно господарського товариства
Стаття 116. Права учасників господарського товариства
Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства
Стаття 118. Залежне господарське товариство
Стаття 119. Поняття повного товариства
Стаття 120. Засновницький договір повного товариства
Стаття 121. Управління повним товариством
Стаття 122. Ведення справ повного товариства
Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства
Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями
Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства
Стаття 126. Вихід з повного товариства
Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства
Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства
Стаття 129. Вибуття з повного товариства
Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства
Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного товариства, пропорційну частці учасника товариства у складеному капіталі
Стаття 132. Ліквідація повного товариства
Стаття 133. Основні положення про командитне товариство
Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства
Стаття 135. Учасники командитного товариства
Стаття 136. Управління командитним товариством
Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства
Стаття 138. Відповідальність вкладника командитного товариства
Стаття 139. Ліквідація командитного товариства
Стаття 140. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 141. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 142. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю
Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 147. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи
Стаття 148. Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 149. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі
Стаття 150. Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю
Стаття 151. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
Стаття 152. Поняття акціонерного товариства
Стаття 153. Створення акціонерного товариства
Стаття 154. Статут акціонерного товариства
Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства
Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 157. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства
Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів
Стаття 159. Загальні збори акціонерів
Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства
Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства
Стаття 162. Аудиторська перевірка
Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу
Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу
Стаття 165. Майно виробничого кооперативу
Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю
Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних відносинах
Стаття 168. Правові форми участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах
Стаття 169. Правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах
Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах
Стаття 171. Органи, через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах
Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах
Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад
Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави
Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад
Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб
Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав
Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
Стаття 179. Поняття речі
Стаття 180. Тварини
Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі
Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість
Стаття 183. Речі подільні та неподільні
Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками
Стаття 185. Речі споживні та неспоживні
Стаття 186. Головна річ і приналежність
Стаття 187. Складові частини речі
Стаття 188. Складні речі
Стаття 189. Продукція, плоди та доходи
Стаття 190. Майно
Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс
Стаття 192. Гроші (грошові кошти)
Стаття 193. Валютні цінності
Стаття 194. Поняття цінного паперу
Стаття 195. Групи та види цінних паперів
Стаття 196. Вимоги до цінного паперу
Стаття 197. Передання прав за цінним папером
Стаття 198. Виконання за цінним папером
Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності
Стаття 200. Інформація
Стаття 201. Особисті немайнові блага
Стаття 202. Поняття та види правочинів
Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину
Стаття 204. Презумпція правомірності правочину
Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення
Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно
Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину
Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі
Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину
Стаття 210. Державна реєстрація правочину
Стаття 211. Місце вчинення правочину
Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини
Стаття 213. Тлумачення змісту правочину
Стаття 214. Відмова від правочину
Стаття 215. Недійсність правочину
Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину
Стаття 217. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину
Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину
Стаття 219. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину
Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору
Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності
Стаття 224. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування
Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою
Стаття 227. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти
Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства
Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки
Стаття 230. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману
Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства
Стаття 232. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною
Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини
Стаття 234. Правові наслідки фіктивного правочину
Стаття 235. Правові наслідки удаваного правочину
Стаття 236. Момент недійсності правочину
Стаття 237. Поняття та підстави представництва
Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник
Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником
Стаття 240. Передоручення
Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень
Стаття 242. Представництво за законом
Стаття 243. Комерційне представництво
Стаття 244. Представництво за довіреністю
Стаття 245. Форма довіреності
Стаття 246. Довіреність юридичної особи
Стаття 247. Строк довіреності
Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю
Стаття 249. Скасування довіреності
Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю
Стаття 251. Поняття строку та терміну
Стаття 252. Визначення строку та терміну
Стаття 253. Початок перебігу строку
Стаття 254. Закінчення строку
Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку
Стаття 256. Поняття позовної давності
Стаття 257. Загальна позовна давність
Стаття 258. Спеціальна позовна давність
Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності
Стаття 260. Обчислення позовної давності
Стаття 261. Початок перебігу позовної давності
Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні
Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності
Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності
Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду
Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових вимог
Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності
Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється
Стаття 269. Поняття особистого немайнового права
Стаття 270. Види особистих немайнових прав
Стаття 271. Зміст особистого немайнового права
Стаття 272. Здійснення особистих немайнових прав
Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав
Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав
Стаття 275. Захист особистого немайнового права
Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового права
Стаття 277. Спростування недостовірної інформації
Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права
Стаття 279. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права
Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди
Стаття 281. Право на життя
Стаття 282. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю
Стаття 283. Право на охорону здоров'я
Стаття 284. Право на медичну допомогу
Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров'я
Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я
Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я
Стаття 288. Право на свободу
Стаття 289. Право на особисту недоторканність
Стаття 290. Право на донорство
Стаття 291. Право на сім'ю
Стаття 292. Право на опіку або піклування
Стаття 293. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
Стаття 294. Право на ім'я
Стаття 295. Право на зміну імені
Стаття 296. Право на використання імені
Стаття 297. Право на повагу до гідності та честі
Стаття 298. Повага до людини, яка померла
Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації
Стаття 300. Право на індивідуальність
Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю
Стаття 302. Право на інформацію
Стаття 303. Право на особисті папери
Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами
Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів
Стаття 306. Право на таємницю кореспонденції
Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок
Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах
Стаття 309. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості
Стаття 310. Право на місце проживання
Стаття 311. Право на недоторканність житла
Стаття 312. Право на вибір роду занять
Стаття 313. Право на свободу пересування
Стаття 314. Право на свободу об'єднання
Стаття 315. Право на мирні зібрання
Стаття 316. Поняття права власності
Стаття 317. Зміст права власності
Стаття 318. Суб'єкти права власності
Стаття 319. Здійснення права власності
Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності
Стаття 321. Непорушність права власності
Стаття 322. Тягар утримання майна
Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна
Стаття 324. Право власності Українського народу
Стаття 325. Право приватної власності
Стаття 326. Право державної власності
Стаття 327. Право комунальної власності
Стаття 328. Підстави набуття права власності
Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою публічного права
Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це права
Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно та об'єкти незавершеного будівництва
Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ
Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи
Стаття 334. Момент набуття права власності за договором
Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ
Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився
Стаття 337. Знахідка
Стаття 338. Набуття права власності на знахідку
Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою
Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина
Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину
Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди
Стаття 343. Набуття права власності на скарб
Стаття 344. Набувальна давність
Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності
Стаття 346. Підстави припинення права власності
Стаття 347. Відмова від права власності
Стаття 348. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати
Стаття 349. Припинення права власності внаслідок знищення майна
Стаття 350. Викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, приватної власності для суспільних потреб чи їх примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності
Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом для суспільних потреб чи примусовим відчуженням з мотивів суспільної необхідності земельної ділянки, на якій воно розміщене
Стаття 352. Викуп пам'ятки культурної спадщини
Стаття 353. Реквізиція
Стаття 354. Конфіскація
Стаття 355. Поняття і види права спільної власності
Стаття 356. Право спільної часткової власності
Стаття 357. Визначення часток у праві спільної часткової власності
Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності
Стаття 359. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності
Стаття 360. Утримання майна, що є у спільній частковій власності
Стаття 361. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності
Стаття 362. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності
Стаття 363. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором
Стаття 364. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності
Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників
Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності
Стаття 367. Поділ майна, що є у спільній частковій власності
Стаття 368. Право спільної сумісної власності
Стаття 369. Здійснення права спільної сумісної власності
Стаття 370. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 371. Звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об'єкт права власності
Стаття 374. Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку)
Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки
Стаття 376. Самочинне будівництво
Стаття 377. Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній
Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку
Стаття 379. Поняття житла
Стаття 380. Житловий будинок як об'єкт права власності
Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності
Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності
Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири
Стаття 384. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу
Стаття 385. Об'єднання власників житлових будинків, квартир
Стаття 386. Засади захисту права власності
Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння
Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача
Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів
Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння
Стаття 391. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння
Стаття 392. Визнання права власності
Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності
Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв'язку із зниженням їх цінності
Стаття 395. Види речових прав на чуже майно
Стаття 396. Захист речових прав на чуже майно
Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном
Стаття 398. Виникнення права володіння
Стаття 399. Припинення права володіння
Стаття 400. Обов'язок недобросовісного володільця негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності чи інше право або яка є добросовісним володільцем
Стаття 401. Поняття користування чужим майном
Стаття 402. Встановлення сервітуту
Стаття 403. Зміст сервітуту
Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном
Стаття 405. Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом
Стаття 406. Припинення сервітуту
Стаття 407. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
Стаття 408. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
Стаття 409. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб
Стаття 410. Права та обов'язки землекористувача
Стаття 411. Право землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою
Стаття 412. Припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб
Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови
Стаття 414. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови
Стаття 415. Права та обов'язки землекористувача
Стаття 416. Припинення права користування земельною ділянкою для забудови
Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою
Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності
Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності
Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності
Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності
Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності
Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності
Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності
Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності
Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності
Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності
Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам
Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору
Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням
Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної власності
Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом
Стаття 433. Об'єкти авторського права
Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права
Стаття 435. Суб'єкти авторського права
Стаття 436. Співавторство
Стаття 437. Виникнення авторського права
Стаття 438. Особисті немайнові права автора
Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору
Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір
Стаття 441. Використання твору
Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ)
Стаття 443. Використання твору за згодою автора
Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора
Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору
Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір
Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору
Стаття 449. Об'єкти суміжних прав
Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав
Стаття 451. Виникнення суміжних прав
Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав
Стаття 453. Використання виконання
Стаття 454. Використання фонограми, відеограми
Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення
Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав
Стаття 457. Поняття наукового відкриття
Стаття 458. Право на наукове відкриття
Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього
Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї
Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього
Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними
Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок
Стаття 471. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього
Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними
Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми
Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції
Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції
Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію
Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом
Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування
Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування
Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування
Стаття 492. Торговельна марка
Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними
Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку
Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення
Стаття 505. Поняття комерційної таємниці
Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної влади
Стаття 508. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення
Стаття 510. Сторони у зобов'язанні
Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні
Стаття 512. Підстави заміни кредитора у зобов'язанні
Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні
Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні
Стаття 515. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається
Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні
Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні
Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні
Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов'язанні
Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні
Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні
Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора
Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою
Стаття 524. Валюта зобов'язання
Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання
Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання
Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами
Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою
Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами
Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання
Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання
Стаття 532. Місце виконання зобов'язання
Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання
Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням
Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов'язанням
Стаття 536. Проценти
Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса, нотаріальної контори
Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання
Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання
Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників
Стаття 541. Солідарне зобов'язання
Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів
Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників
Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов'язок, на зворотну вимогу
Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання
Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання
Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання
Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання
Стаття 549. Поняття неустойки
Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку
Стаття 551. Предмет неустойки
Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки
Стаття 553. Договір поруки
Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого порукою
Стаття 555. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до нього вимоги
Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов'язання
Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов'язання боржником
Стаття 558. Оплата послуг поручителя
Стаття 559. Припинення поруки
Стаття 560. Поняття гарантії
Стаття 561. Строк дії гарантії
Стаття 562. Незалежність гарантії від основного зобов'язання
Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією
Стаття 564. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора
Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора
Стаття 566. Обов'язок гаранта
Стаття 567. Оплата послуг гаранта
Стаття 568. Припинення гарантії
Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника
Стаття 570. Поняття завдатку
Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком
Стаття 572. Поняття застави
Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги
Стаття 574. Підстави виникнення застави
Стаття 575. Окремі види застав
Стаття 576. Предмет застави
Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави
Стаття 578. Застава майна, що є у спільній власності
Стаття 579. Заміна предмета застави
Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави
Стаття 581. Страхування предмета застави
Стаття 582. Оцінка предмета застави
Стаття 583. Сторони у договорі застави
Стаття 584. Зміст договору застави
Стаття 585. Момент виникнення права застави
Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави
Стаття 587. Обов'язки володільця предмета застави
Стаття 588. Наступна застава
Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою
Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави
Стаття 591. Реалізація предмета застави
Стаття 592. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою
Стаття 593. Припинення права застави
Стаття 594. Право притримання
Стаття 595. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе
Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор
Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор
Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання
Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням
Стаття 600. Припинення зобов'язання переданням відступного
Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням
Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог
Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора
Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін
Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу
Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі
Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання
Стаття 608. Припинення зобов'язання смертю фізичної особи
Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи
Стаття 610. Порушення зобов'язання
Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання
Стаття 612. Прострочення боржника
Стаття 613. Прострочення кредитора
Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання
Стаття 615. Одностороння відмова від зобов'язання
Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора
Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання
Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб
Стаття 619. Субсидіарна відповідальність
Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками
Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника
Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі
Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання
Стаття 624. Збитки і неустойка
Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання
Стаття 626. Поняття та види договору
Стаття 627. Свобода договору
Стаття 628. Зміст договору
Стаття 629. Обов'язковість договору
Стаття 630. Типові умови договору
Стаття 631. Строк договору
Стаття 632. Ціна
Стаття 633. Публічний договір
Стаття 634. Договір приєднання
Стаття 635. Попередній договір
Стаття 636. Договір на користь третьої особи
Стаття 637. Тлумачення умов договору
Стаття 638. Укладення договору
Стаття 639. Форма договору
Стаття 640. Момент укладення договору
Стаття 641. Пропозиція укласти договір
Стаття 642. Прийняття пропозиції
Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді
Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді
Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із запізненням
Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах
Стаття 647. Місце укладення договору
Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів
Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах
Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору
Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин
Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору
Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору
Стаття 655. Договір купівлі-продажу
Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу
Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу
Стаття 658. Право продажу товару
Стаття 659. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар
Стаття 660. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про витребування товару
Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця
Стаття 662. Обов'язок продавця передати товар покупцеві
Стаття 663. Строк виконання обов'язку передати товар
Стаття 664. Момент виконання обов'язку продавця передати товар
Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар
Стаття 583. Сторони у договорі застави
Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов'язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару
Стаття 584. Зміст договору застави
Стаття 667. Обов'язок продавця зберігати проданий товар
Стаття 585. Момент виникнення права застави
Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару
Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави
Стаття 669. Кількість товару
Стаття 587. Обов'язки володільця предмета застави
Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару
Стаття 588. Наступна застава
Стаття 671. Асортимент товару
Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою
Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару
Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави
Стаття 673. Якість товару
Стаття 591. Реалізація предмета застави
Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства
Стаття 592. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою
Стаття 675. Гарантії якості товару
Стаття 676. Обчислення гарантійного строку
Стаття 593. Припинення права застави
Стаття 677. Строк придатності товару
Стаття 594. Право притримання
Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості
Стаття 595. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе
Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець
Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор
Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор
Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару
Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання
Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару
Стаття 681(1). Правові наслідки відкликання товару у покупця
Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням
Стаття 682. Комплектність товару
Стаття 600. Припинення зобов'язання переданням відступного
Стаття 683. Комплект товару
Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням
Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару
Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог
Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора
Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу
Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку
Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін
Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу
Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу
Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу
Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі
Стаття 689. Обов'язок покупця прийняти товар
Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання
Стаття 690. Зберігання товару, не прийнятого покупцем
Стаття 608. Припинення зобов'язання смертю фізичної особи
Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи
Стаття 691. Ціна товару
Стаття 610. Порушення зобов'язання
Стаття 692. Оплата товару
Стаття 693. Попередня оплата товару
Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання
Стаття 694. Продаж товару в кредит
Стаття 612. Прострочення боржника
Стаття 613. Прострочення кредитора
Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу
Стаття 696. Страхування товару
Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання
Стаття 697. Збереження права власності за продавцем
Стаття 615. Одностороння відмова від зобов'язання
Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу
Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора
Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу
Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання
Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар
Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб
Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк
Стаття 619. Субсидіарна відповідальність
Стаття 702. Продаж товару за зразками
Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками
Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника
Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів
Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі
Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві
Стаття 705. Договір найму-продажу
Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання
Стаття 706. Ціна та оплата товару
Стаття 624. Збитки і неустойка
Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання
Стаття 707. Обмін товару
Стаття 626. Поняття та види договору
Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості
Стаття 627. Свобода договору
Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків
Стаття 628. Зміст договору
Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару неналежної якості
Стаття 629. Обов'язковість договору
Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості
Стаття 712. Договір поставки
Стаття 630. Типові умови договору
Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
Стаття 631. Строк договору
Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
Стаття 632. Ціна
Стаття 715. Договір міни
Стаття 633. Публічний договір
Стаття 716. Правове регулювання міни
Стаття 634. Договір приєднання
Стаття 635. Попередній договір
Стаття 717. Договір дарування
Стаття 718. Предмет договору дарування
Стаття 636. Договір на користь третьої особи
Стаття 637. Тлумачення умов договору
Стаття 719. Форма договору дарування
Стаття 720. Сторони у договорі дарування
Стаття 638. Укладення договору
Стаття 721. Обов'язки дарувальника
Стаття 639. Форма договору
Стаття 722. Прийняття дарунка
Стаття 640. Момент укладення договору
Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
Стаття 641. Пропозиція укласти договір
Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
Стаття 642. Прийняття пропозиції
Стаття 725. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи
Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді
Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи
Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді
Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника
Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із запізненням
Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування
Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах
Стаття 729. Пожертва
Стаття 647. Місце укладення договору
Стаття 730. Права пожертвувача
Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
Стаття 731. Договір ренти
Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів
Стаття 732. Форма договору ренти
Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах
Стаття 733. Сторони у договорі ренти
Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору
Стаття 734. Передання майна під виплату ренти
Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин
Стаття 735. Забезпечення виплати ренти
Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору
Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти
Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору
Стаття 737. Форма і розмір ренти
Стаття 655. Договір купівлі-продажу
Стаття 738. Строк виплати ренти
Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу
Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти
Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу
Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти
Стаття 658. Право продажу товару
Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти
Стаття 659. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар
Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти
Стаття 660. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про витребування товару
Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк
Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця
Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду)
Стаття 662. Обов'язок продавця передати товар покупцеві
Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду)
Стаття 663. Строк виконання обов'язку передати товар
Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду)
Стаття 664. Момент виконання обов'язку продавця передати товар
Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар
Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов'язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару
Стаття 749. Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 667. Обов'язок продавця зберігати проданий товар
Стаття 750. Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом
Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару
Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача
Стаття 669. Кількість товару
Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару
Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 671. Асортимент товару
Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду)
Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару
Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду)
Стаття 673. Якість товару
Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства
Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду)
Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача
Стаття 675. Гарантії якості товару
Стаття 676. Обчислення гарантійного строку
Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи - набувача
Стаття 759. Договір найму
Стаття 677. Строк придатності товару
Стаття 760. Предмет договору найму
Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості
Стаття 761. Право передання майна у найм
Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець
Стаття 762. Плата за користування майном
Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару
Стаття 763. Строк договору найму
Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару
Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму
Стаття 681(1). Правові наслідки відкликання товару у покупця
Стаття 765. Передання майна наймачеві
Стаття 682. Комплектність товару
Стаття 683. Комплект товару
Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві
Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару
Стаття 767. Якість речі, переданої у найм
Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу
Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм
Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм
Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку
Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм
Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу
Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм
Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу
Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі
Стаття 689. Обов'язок покупця прийняти товар
Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм
Стаття 690. Зберігання товару, не прийнятого покупцем
Стаття 774. Піднайм
Стаття 691. Ціна товару
Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм
Стаття 692. Оплата товару
Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм
Стаття 693. Попередня оплата товару
Стаття 777. Переважні права наймача
Стаття 694. Продаж товару в кредит
Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм
Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу
Стаття 696. Страхування товару
Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм
Стаття 697. Збереження права власності за продавцем
Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм
Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу
Стаття 781. Припинення договору найму
Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму
Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу
Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар
Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця
Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк
Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача
Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму
Стаття 702. Продаж товару за зразками
Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму
Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів
Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві
Стаття 787. Договір прокату
Стаття 705. Договір найму-продажу
Стаття 788. Предмет договору прокату
Стаття 789. Плата за прокат речі
Стаття 706. Ціна та оплата товару
Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату
Стаття 707. Обмін товару
Стаття 791. Особливості договору прокату
Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості
Стаття 792. Договір найму земельної ділянки
Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків
Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару неналежної якості
Стаття 794. Державна реєстрація договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості
Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм
Стаття 712. Договір поставки
Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою
Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції
Стаття 797. Плата за користування
Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу
Стаття 798. Предмет договору найму
Стаття 715. Договір міни
Стаття 716. Правове регулювання міни
Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу
Стаття 717. Договір дарування
Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу
Стаття 718. Предмет договору дарування
Стаття 801. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу
Стаття 802. Страхування транспортного засобу
Стаття 719. Форма договору дарування
Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу
Стаття 720. Сторони у договорі дарування
Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу
Стаття 721. Обов'язки дарувальника
Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує
Стаття 722. Прийняття дарунка
Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
Стаття 806. Договір лізингу
Стаття 807. Предмет договору лізингу
Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
Стаття 725. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи
Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу
Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу
Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи
Стаття 810. Договір найму житла
Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника
Стаття 810(1). Оренда житла з викупом
Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування
Стаття 811. Форма договору найму житла
Стаття 729. Пожертва
Стаття 812. Предмет договору найму житла
Стаття 730. Права пожертвувача
Стаття 813. Сторони у договорі найму житла
Стаття 731. Договір ренти
Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм
Стаття 732. Форма договору ренти
Стаття 733. Сторони у договорі ренти
Стаття 815. Обов'язки наймача житла
Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним
Стаття 734. Передання майна під виплату ренти
Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло
Стаття 735. Забезпечення виплати ренти
Стаття 818. Тимчасові мешканці
Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти
Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм
Стаття 737. Форма і розмір ренти
Стаття 820. Плата за користування житлом
Стаття 738. Строк виплати ренти
Стаття 821. Строк договору найму житла
Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти
Стаття 822. Переважні права наймача житла
Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти
Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти
Стаття 823. Договір піднайму житла
Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла
Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти
Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк
Стаття 825. Розірвання договору найму житла
Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду)
Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла
Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду)
Стаття 827. Договір позички
Стаття 828. Форма договору позички
Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду)
Стаття 829. Позичкодавець
Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності
Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у користування
Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 831. Строк договору позички
Стаття 749. Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі
Стаття 750. Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом
Стаття 833. Обов'язки користувача
Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача
Стаття 834. Розірвання договору позички
Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 835. Припинення договору позички
Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду)
Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею
Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду)
Стаття 837. Договір підряду
Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду)
Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник
Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду)
Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами
Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача
Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника
Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи - набувача
Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно
Стаття 759. Договір найму
Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу
Стаття 760. Предмет договору найму
Стаття 843. Ціна роботи
Стаття 761. Право передання майна у найм
Стаття 844. Кошторис
Стаття 762. Плата за користування майном
Стаття 845. Ощадливість підрядника
Стаття 763. Строк договору найму
Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму
Стаття 846. Строки виконання роботи
Стаття 765. Передання майна наймачеві
Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника
Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві
Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника
Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи
Стаття 767. Якість речі, переданої у найм
Стаття 850. Сприяння замовника
Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм
Стаття 851. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду
Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм
Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду
Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм
Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм
Стаття 853. Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником
Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі
Стаття 854. Порядок оплати роботи
Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи
Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм
Стаття 774. Піднайм
Стаття 856. Право підрядника на притримування
Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм
Стаття 857. Якість роботи
Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм
Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи
Стаття 859. Гарантія якості роботи
Стаття 777. Переважні права наймача
Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку
Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм
Стаття 861. Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові
Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм
Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації
Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм
Стаття 863. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи
Стаття 781. Припинення договору найму
Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму
Стаття 864. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках
Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця
Стаття 865. Договір побутового підряду
Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача
Стаття 866. Форма договору побутового підряду
Стаття 867. Гарантії прав замовника
Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму
Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму
Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу
Стаття 787. Договір прокату
Стаття 869. Публічна пропозиція роботи
Стаття 788. Предмет договору прокату
Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника
Стаття 789. Плата за прокат речі
Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника
Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату
Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду
Стаття 791. Особливості договору прокату
Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду
Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи
Стаття 792. Договір найму земельної ділянки
Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
Стаття 875. Договір будівельного підряду
Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва
Стаття 794. Державна реєстрація договору найму будівлі або іншої капітальної споруди
Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм
Стаття 877. Проектно-кошторисна документація
Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою
Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації
Стаття 797. Плата за користування
Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт
Стаття 798. Предмет договору найму
Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта
Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва
Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу
Стаття 882. Передання та прийняття робіт
Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу
Стаття 883. Відповідальність підрядника
Стаття 801. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу
Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду
Стаття 802. Страхування транспортного засобу
Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника
Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу
Стаття 886. Відповідальність замовника
Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу
Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує
Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт
Стаття 806. Договір лізингу
Стаття 889. Обов'язки замовника
Стаття 807. Предмет договору лізингу
Стаття 890. Обов'язки підрядника
Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу
Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт
Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу
Стаття 810. Договір найму житла
Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Стаття 893. Виконання робіт
Стаття 810(1). Оренда житла з викупом
Стаття 811. Форма договору найму житла
Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт
Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір
Стаття 812. Предмет договору найму житла
Стаття 896. Права сторін на результати робіт
Стаття 813. Сторони у договорі найму житла
Стаття 897. Обов'язки виконавця
Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм
Стаття 898. Обов'язки замовника
Стаття 815. Обов'язки наймача житла
Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату
Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним
Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору
Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло
Стаття 901. Договір про надання послуг
Стаття 818. Тимчасові мешканці
Стаття 902. Виконання договору про надання послуг
Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм
Стаття 903. Плата за договором про надання послуг
Стаття 820. Плата за користування житлом
Стаття 821. Строк договору найму житла
Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг
Стаття 905. Строк договору про надання послуг
Стаття 822. Переважні права наймача житла
Стаття 823. Договір піднайму житла
Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг
Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла
Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг
Стаття 825. Розірвання договору найму житла
Стаття 908. Загальні положення про перевезення
Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла
Стаття 909. Договір перевезення вантажу
Стаття 827. Договір позички
Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу
Стаття 828. Форма договору позички
Стаття 911. Права пасажира
Стаття 829. Позичкодавець
Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування)
Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у користування
Стаття 913. Перевезення у прямому змішаному сполученні
Стаття 914. Довгостроковий договір
Стаття 831. Строк договору позички
Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування
Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі
Стаття 916. Провізна плата
Стаття 833. Обов'язки користувача
Стаття 917. Надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення
Стаття 834. Розірвання договору позички
Стаття 918. Завантаження та вивантаження вантажу
Стаття 835. Припинення договору позички
Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею
Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти
Стаття 837. Договір підряду
Стаття 920. Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору перевезення
Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник
Стаття 921. Відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу і відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу
Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами
Стаття 922. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення
Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника
Стаття 923. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу
Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно
Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти
Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу
Стаття 925. Пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення
Стаття 926. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні
Стаття 843. Ціна роботи
Стаття 927. Страхування вантажів, пасажирів і багажу
Стаття 844. Кошторис
Стаття 845. Ощадливість підрядника
Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира
Стаття 846. Строки виконання роботи
Стаття 929. Договір транспортного експедирування
Стаття 930. Форма договору транспортного експедирування
Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника
Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника
Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування
Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи
Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування
Стаття 850. Сприяння замовника
Стаття 933. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові
Стаття 851. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду
Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування
Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду
Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування
Стаття 853. Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником
Стаття 936. Договір зберігання
Стаття 937. Форма договору зберігання
Стаття 854. Порядок оплати роботи
Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи
Стаття 938. Строк зберігання
Стаття 856. Право підрядника на притримування
Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання
Стаття 857. Якість роботи
Стаття 940. Обов'язок прийняти річ на зберігання
Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками
Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи
Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі
Стаття 859. Гарантія якості роботи
Стаття 943. Виконання договору зберігання
Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку
Стаття 861. Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові
Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання
Стаття 945. Зміна умов зберігання
Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації
Стаття 946. Плата за зберігання
Стаття 863. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи
Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання
Стаття 864. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках
Стаття 865. Договір побутового підряду
Стаття 948. Обов'язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання
Стаття 866. Форма договору побутового підряду
Стаття 949. Обов'язок зберігача повернути річ
Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі
Стаття 867. Гарантії прав замовника
Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу
Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві
Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві
Стаття 869. Публічна пропозиція роботи
Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця
Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника
Стаття 954. Зберігання за законом
Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника
Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду
Стаття 956. Поняття товарного складу
Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду
Стаття 957. Договір складського зберігання
Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи
Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними
Стаття 875. Договір будівельного підряду
Стаття 959. Огляд товару
Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва
Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару
Стаття 877. Проектно-кошторисна документація
Стаття 961. Складські документи
Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації
Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво
Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт
Стаття 963. Права володільця складського та заставного свідоцтва
Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта
Стаття 881. Страхування об'єкта будівництва
Стаття 964. Передання складського та заставного свідоцтва
Стаття 965. Просте складське свідоцтво
Стаття 882. Передання та прийняття робіт
Стаття 966. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом
Стаття 883. Відповідальність підрядника
Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді
Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду
Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника
Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду
Стаття 969. Зберігання цінностей у банку
Стаття 886. Відповідальність замовника
Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком
Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт
Стаття 971. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком
Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт
Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту
Стаття 889. Обов'язки замовника
Стаття 973. Зберігання речей у гардеробі організації
Стаття 890. Обов'язки підрядника
Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення
Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт
Стаття 975. Зберігання речей у готелі
Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
Стаття 976. Зберігання речей, що є предметом спору
Стаття 893. Виконання робіт
Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів
Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт
Стаття 978. Договір охорони
Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір
Стаття 979. Договір страхування
Стаття 896. Права сторін на результати робіт
Стаття 897. Обов'язки виконавця
Стаття 980. Предмет договору страхування
Стаття 898. Обов'язки замовника
Стаття 981. Форма договору страхування
Стаття 982. Істотні умови договору страхування
Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату
Стаття 983. Момент набрання чинності договором страхування
Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору
Стаття 984. Сторони у договорі страхування
Стаття 901. Договір про надання послуг
Стаття 902. Виконання договору про надання послуг
Стаття 985. Укладення договору страхування на користь третьої особи
Стаття 986. Співстрахування
Стаття 903. Плата за договором про надання послуг
Стаття 987. Договір перестрахування
Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг
Стаття 988. Обов'язки страховика
Стаття 905. Строк договору про надання послуг
Стаття 989. Обов'язки страхувальника
Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг
Стаття 990. Умови та порядок здійснення страхової виплати
Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг
Стаття 908. Загальні положення про перевезення
Стаття 991. Відмова від здійснення страхової виплати
Стаття 992. Відповідальність страховика
Стаття 909. Договір перевезення вантажу
Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки
Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу
Стаття 994. Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі страхування
Стаття 911. Права пасажира
Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи - страхувальника
Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування)
Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності
Стаття 913. Перевезення у прямому змішаному сполученні
Стаття 997. Припинення договору страхування
Стаття 914. Довгостроковий договір
Стаття 998. Недійсність договору страхування
Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування
Стаття 999. Обов'язкове страхування
Стаття 916. Провізна плата
Стаття 917. Надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення
Стаття 1000. Договір доручення
Стаття 1001. Строк договору доручення
Стаття 918. Завантаження та вивантаження вантажу
Стаття 1002. Право повіреного на плату
Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти
Стаття 1003. Зміст доручення
Стаття 920. Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору перевезення
Стаття 1004. Виконання доручення
Стаття 921. Відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу і відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу
Стаття 1005. Особисте виконання договору доручення
Стаття 922. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення
Стаття 1006. Обов'язки повіреного
Стаття 923. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу
Стаття 1007. Обов'язки довірителя
Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти
Стаття 1008. Припинення договору доручення
Стаття 925. Пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення
Стаття 926. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні
Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення
Стаття 927. Страхування вантажів, пасажирів і багажу
Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи - повіреного
Стаття 1011. Договір комісії
Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира
Стаття 1012. Умови договору комісії
Стаття 929. Договір транспортного експедирування
Стаття 1013. Комісійна плата
Стаття 930. Форма договору транспортного експедирування
Стаття 1014. Виконання договору комісії
Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування
Стаття 1015. Субкомісія
Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування
Стаття 1016. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою
Стаття 933. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові
Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента
Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування
Стаття 1018. Право власності комітента
Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування
Стаття 1019. Право комісіонера на притримання речі
Стаття 936. Договір зберігання
Стаття 937. Форма договору зберігання
Стаття 1020. Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать комітентові
Стаття 1021. Обов'язок комісіонера зберігати майно комітента
Стаття 938. Строк зберігання
Стаття 1022. Звіт комісіонера
Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання
Стаття 940. Обов'язок прийняти річ на зберігання
Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії
Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками
Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору комісії
Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі
Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії
Стаття 943. Виконання договору зберігання
Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії
Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання
Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи - комісіонера
Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії
Стаття 945. Зміна умов зберігання
Стаття 946. Плата за зберігання
Стаття 1029. Договір управління майном
Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання
Стаття 1030. Предмет договору управління майном
Стаття 1031. Форма договору управління майном
Стаття 948. Обов'язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання
Стаття 949. Обов'язок зберігача повернути річ
Стаття 1032. Установник управління
Стаття 1033. Управитель
Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі
Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління
Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві
Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном
Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві
Стаття 1036. Строк договору управління майном
Стаття 953. Повернення речі на вимогу поклажодавця
Стаття 1037. Права та обов'язки управителя
Стаття 954. Зберігання за законом
Стаття 1038. Здійснення управління майном
Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів
Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом договору застави
Стаття 956. Поняття товарного складу
Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління
Стаття 957. Договір складського зберігання
Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі
Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними
Стаття 1042. Право управителя на плату
Стаття 959. Огляд товару
Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару
Стаття 1043. Відповідальність управителя
Стаття 1044. Припинення договору управління майном
Стаття 961. Складські документи
Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами
Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво
Стаття 1046. Договір позики
Стаття 963. Права володільця складського та заставного свідоцтва
Стаття 1047. Форма договору позики
Стаття 964. Передання складського та заставного свідоцтва
Стаття 1048. Проценти за договором позики
Стаття 965. Просте складське свідоцтво
Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику
Стаття 966. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом
Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником
Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді
Стаття 1051. Оспорювання договору позики
Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду
Стаття 969. Зберігання цінностей у банку
Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов'язання позичальником
Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком
Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов'язання
Стаття 971. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком
Стаття 1054. Кредитний договір
Стаття 1055. Форма кредитного договору
Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту
Стаття 973. Зберігання речей у гардеробі організації
Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту
Стаття 1056(1). Проценти за кредитним договором
Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення
Стаття 1057. Комерційний кредит
Стаття 975. Зберігання речей у готелі
Стаття 1057(1). Правові наслідки недійсності кредитного договору
Стаття 976. Зберігання речей, що є предметом спору
Стаття 1058. Договір банківського вкладу
Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів
Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу
Стаття 978. Договір охорони
Стаття 1060. Види банківських вкладів
Стаття 979. Договір страхування
Стаття 980. Предмет договору страхування
Стаття 1061. Проценти на банківський вклад
Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою
Стаття 981. Форма договору страхування
Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи
Стаття 982. Істотні умови договору страхування
Стаття 1064. Ощадна книжка
Стаття 983. Момент набрання чинності договором страхування
Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат
Стаття 984. Сторони у договорі страхування
Стаття 985. Укладення договору страхування на користь третьої особи
Стаття 1066. Договір банківського рахунка
Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка
Стаття 986. Співстрахування
Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
Стаття 987. Договір перестрахування
Стаття 1069. Кредитування рахунка
Стаття 988. Обов'язки страховика
Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку
Стаття 989. Обов'язки страхувальника
Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка
Стаття 990. Умови та порядок здійснення страхової виплати
Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка
Стаття 991. Відмова від здійснення страхової виплати
Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта
Стаття 992. Відповідальність страховика
Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки
Стаття 994. Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі страхування
Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка
Стаття 1076. Банківська таємниця
Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи - страхувальника
Стаття 1077. Поняття договору факторингу
Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності
Стаття 1078. Предмет договору факторингу
Стаття 997. Припинення договору страхування
Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу
Стаття 998. Недійсність договору страхування
Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги
Стаття 999. Обов'язкове страхування
Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором
Стаття 1000. Договір доручення
Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові
Стаття 1001. Строк договору доручення
Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги
Стаття 1002. Право повіреного на плату
Стаття 1084. Права фактора
Стаття 1003. Зміст доручення
Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника
Стаття 1004. Виконання доручення
Стаття 1086. Захист прав боржника
Стаття 1005. Особисте виконання договору доручення
Стаття 1006. Обов'язки повіреного
Стаття 1087. Форми розрахунків
Стаття 1007. Обов'язки довірителя
Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків
Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень
Стаття 1008. Припинення договору доручення
Стаття 1090. Умови виконання банком платіжного доручення
Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення
Стаття 1091. Виконання платіжного доручення
Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи - повіреного
Стаття 1011. Договір комісії
Стаття 1092. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення
Стаття 1093. Акредитив
Стаття 1012. Умови договору комісії
Стаття 1094. Відкличний акредитив
Стаття 1013. Комісійна плата
Стаття 1014. Виконання договору комісії
Стаття 1095. Безвідкличний акредитив
Стаття 1015. Субкомісія
Стаття 1096. Виконання акредитива
Стаття 1016. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою
Стаття 1097. Відповідальність банку, що виконує акредитив
Стаття 1098. Закриття акредитива
Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента
Стаття 1018. Право власності комітента
Стаття 1099. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями
Стаття 1019. Право комісіонера на притримання речі
Стаття 1100. Виконання інкасового доручення
Стаття 1020. Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать комітентові
Стаття 1101. Повідомлення про проведені операції
Стаття 1021. Обов'язок комісіонера зберігати майно комітента
Стаття 1102. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
Стаття 1103. Оплата чека
Стаття 1022. Звіт комісіонера
Стаття 1104. Інкасування чека
Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії
Стаття 1105. Повідомлення про несплату чека
Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору комісії
Стаття 1106. Наслідки несплати чека
Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії
Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії
Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи - комісіонера
Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії
Стаття 1109. Ліцензійний договір
Стаття 1029. Договір управління майном
Стаття 1110. Строк ліцензійного договору
Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір
Стаття 1030. Предмет договору управління майном
Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
Стаття 1031. Форма договору управління майном
Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
Стаття 1032. Установник управління
Стаття 1033. Управитель
Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління
Стаття 1115. Договір комерційної концесії
Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії
Стаття 1035. Істотні умови договору управління майном
Стаття 1117. Сторони в договорі комерційної концесії
Стаття 1036. Строк договору управління майном
Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії та його державна реєстрація
Стаття 1037. Права та обов'язки управителя
Стаття 1119. Договір комерційної субконцесії
Стаття 1038. Здійснення управління майном
Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом договору застави
Стаття 1120. Обов'язки правоволодільця
Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління
Стаття 1121. Обов'язки користувача
Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі
Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії
Стаття 1042. Право управителя на плату
Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача
Стаття 1124. Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк
Стаття 1043. Відповідальність управителя
Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії
Стаття 1044. Припинення договору управління майном
Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії
Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами
Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін
Стаття 1046. Договір позики
Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця
Стаття 1047. Форма договору позики
Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії
Стаття 1048. Проценти за договором позики
Стаття 1130. Договір про спільну діяльність
Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику
Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність
Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником
Стаття 1132. Договір простого товариства
Стаття 1051. Оспорювання договору позики
Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов'язання позичальником
Стаття 1133. Вклади учасників
Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов'язання
Стаття 1134. Спільне майно учасників
Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників
Стаття 1054. Кредитний договір
Стаття 1136. Право учасника на інформацію
Стаття 1055. Форма кредитного договору
Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників
Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту
Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями
Стаття 1056(1). Проценти за кредитним договором
Стаття 1139. Розподіл прибутку
Стаття 1057. Комерційний кредит
Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора
Стаття 1057(1). Правові наслідки недійсності кредитного договору
Стаття 1141. Припинення договору простого товариства
Стаття 1058. Договір банківського вкладу
Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу
Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору
Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений
Стаття 1060. Види банківських вкладів
Стаття 1144. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу
Стаття 1061. Проценти на банківський вклад
Стаття 1145. Зміст завдання
Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою
Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи
Стаття 1146. Строк (термін) виконання завдання
Стаття 1064. Ощадна книжка
Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди
Стаття 1148. Правові наслідки виконання завдання
Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат
Стаття 1149. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди
Стаття 1066. Договір банківського рахунка
Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу
Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка
Стаття 1151. Умови конкурсу
Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком
Стаття 1069. Кредитування рахунка
Стаття 1152. Зміна умов конкурсу
Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку
Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу
Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка
Стаття 1154. Переможець конкурсу
Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс
Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка
Стаття 1156. Права переможця конкурсу
Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта
Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс
Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка
Стаття 1158. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1076. Банківська таємниця
Стаття 1160. Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1077. Поняття договору факторингу
Стаття 1078. Предмет договору факторингу
Стаття 1161. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи
Стаття 1162. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи
Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу
Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги
Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором
Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові
Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги
Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду
Стаття 1084. Права фактора
Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду
Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи
Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника
Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист
Стаття 1086. Захист прав боржника
Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно
Стаття 1087. Форми розрахунків
Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності
Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків
Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень
Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою
Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування
Стаття 1090. Умови виконання банком платіжного доручення
Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
Стаття 1091. Виконання платіжного доручення
Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності
Стаття 1092. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення
Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду
Стаття 1093. Акредитив
Стаття 1177. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину
Стаття 1094. Відкличний акредитив
Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою
Стаття 1095. Безвідкличний акредитив
Стаття 1096. Виконання акредитива
Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
Стаття 1097. Відповідальність банку, що виконує акредитив
Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності
Стаття 1098. Закриття акредитива
Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами
Стаття 1099. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями
Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами
Стаття 1100. Виконання інкасового доручення
Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав
Стаття 1101. Повідомлення про проведені операції
Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою
Стаття 1185. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена
Стаття 1102. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків
Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
Стаття 1103. Оплата чека
Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
Стаття 1104. Інкасування чека
Стаття 1188. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки
Стаття 1105. Повідомлення про несплату чека
Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди
Стаття 1106. Наслідки несплати чека
Стаття 1190. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами
Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи
Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності
Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого
Стаття 1109. Ліцензійний договір
Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди
Стаття 1110. Строк ліцензійного договору
Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір
Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність
Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я
Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності
Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань
Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності
Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності
Стаття 1197. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором
Стаття 1115. Договір комерційної концесії
Стаття 1198. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи - підприємця
Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії
Стаття 1199. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи
Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого
Стаття 1117. Сторони в договорі комерційної концесії
Стаття 1201. Відшкодування витрат на поховання
Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії та його державна реєстрація
Стаття 1119. Договір комерційної субконцесії
Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди
Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності
Стаття 1120. Обов'язки правоволодільця
Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди
Стаття 1121. Обов'язки користувача
Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов'язаної відшкодувати шкоду
Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії
Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача
Стаття 1206. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину
Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину
Стаття 1124. Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк
Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати
Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії
Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії
Стаття 1210. Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін
Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця
Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави
Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії
Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна
Стаття 1130. Договір про спільну діяльність
Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання
Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність
Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню
Стаття 1132. Договір простого товариства
Стаття 1216. Поняття спадкування
Стаття 1133. Вклади учасників
Стаття 1134. Спільне майно учасників
Стаття 1217. Види спадкування
Стаття 1218. Склад спадщини
Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників
Стаття 1136. Право учасника на інформацію
Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини
Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників
Стаття 1220. Відкриття спадщини
Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями
Стаття 1221. Місце відкриття спадщини
Стаття 1222. Спадкоємці
Стаття 1139. Розподіл прибутку
Стаття 1223. Право на спадкування
Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора
Стаття 1141. Припинення договору простого товариства
Стаття 1224. Усунення від права на спадкування
Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору
Стаття 1225. Спадкування права на земельну ділянку
Стаття 1226. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності
Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений
Стаття 1227. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві
Стаття 1144. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу
Стаття 1145. Зміст завдання
Стаття 1228. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)
Стаття 1229. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування)
Стаття 1146. Строк (термін) виконання завдання
Стаття 1230. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки
Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди
Стаття 1148. Правові наслідки виконання завдання
Стаття 1231. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем
Стаття 1232. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця
Стаття 1149. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди
Стаття 1232(1). Спадкування прав та обов'язків за договором оренди житла з викупом
Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу
Стаття 1233. Поняття заповіту
Стаття 1151. Умови конкурсу
Стаття 1234. Право на заповіт
Стаття 1152. Зміна умов конкурсу
Стаття 1235. Право заповідача на призначення спадкоємців
Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу
Стаття 1236. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом
Стаття 1154. Переможець конкурсу
Стаття 1237. Право заповідача на заповідальний відказ
Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс
Стаття 1238. Предмет заповідального відказу
Стаття 1156. Права переможця конкурсу
Стаття 1157. Повернення учаснику конкурсу речі, поданої на конкурс
Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом
Стаття 1158. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1240. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків
Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині
Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1242. Заповіт з умовою
Стаття 1160. Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
Стаття 1243. Заповіт подружжя
Стаття 1161. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи
Стаття 1244. Підпризначення спадкоємця
Стаття 1162. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи
Стаття 1245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом
Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Стаття 1246. Встановлення сервітуту у заповіті
Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту
Стаття 1248. Посвідчення заповіту нотаріусом
Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду
Стаття 1249. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів
Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду
Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи
Стаття 1250. Оголошення нотаріусом секретного заповіту
Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою особою органу місцевого самоврядування
Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист
Стаття 1252. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою
Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно
Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках
Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності
Стаття 1254. Право заповідача на скасування та зміну заповіту
Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою
Стаття 1255. Таємниця заповіту
Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування
Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування
Стаття 1256. Тлумачення заповіту
Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності
Стаття 1257. Недійсність заповіту
Стаття 1258. Черговість спадкування за законом
Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду
Стаття 1177. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину
Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування
Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою
Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами
Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою
Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом
Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності
Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом
Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами
Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом
Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами
Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом
Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав
Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом
Стаття 1266. Спадкування за правом представлення
Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою
Стаття 1185. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена
Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом
Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
Стаття 1268. Прийняття спадщини
Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини
Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки
Стаття 1270. Строки для прийняття спадщини
Стаття 1188. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки
Стаття 1271. Прийняття заповідального відказу
Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди
Стаття 1272. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини
Стаття 1190. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами
Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини
Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи
Стаття 1274. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи
Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого
Стаття 1275. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини
Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди
Стаття 1276. Перехід права на прийняття спадщини
Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність
Стаття 1277. Відумерлість спадщини
Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я
Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань
Стаття 1278. Поділ спадщини між спадкоємцями
Стаття 1197. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором
Стаття 1279. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі
Стаття 1280. Перерозподіл спадщини
Стаття 1198. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи - підприємця
Стаття 1199. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи
Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців
Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого
Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора
Стаття 1283. Охорона спадкового майна
Стаття 1201. Відшкодування витрат на поховання
Стаття 1284. Охорона спадкового майна виконавцем заповіту
Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди
Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності
Стаття 1285. Управління спадщиною
Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди
Стаття 1286. Право заповідача на призначення виконавця заповіту
Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов'язаної відшкодувати шкоду
Стаття 1287. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців
Стаття 1288. Призначення виконавця заповіту нотаріусом
Стаття 1206. Відшкодування витрат на лікування особи, яка потерпіла від злочину
Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину
Стаття 1289. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту
Стаття 1290. Повноваження виконавця заповіту
Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати
Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1291. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень
Стаття 1292. Контроль за виконанням заповіту
Стаття 1210. Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
Стаття 1293. Право на оскарження дій виконавця заповіту
Стаття 1294. Строк чинності повноважень виконавця заповіту
Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави
Стаття 1295. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень
Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна
Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання
Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню
Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно
Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1216. Поняття спадкування
Стаття 1299. Державна реєстрація права на спадщину
Стаття 1217. Види спадкування
Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1218. Склад спадщини
Стаття 1301. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини
Стаття 1302. Поняття спадкового договору
Стаття 1220. Відкриття спадщини
Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі
Стаття 1221. Місце відкриття спадщини
Стаття 1304. Форма спадкового договору
Стаття 1222. Спадкоємці
Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі
Стаття 1223. Право на спадкування
Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю подружжя
Стаття 1224. Усунення від права на спадкування
Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору
Стаття 1225. Спадкування права на земельну ділянку
Стаття 1308. Розірвання спадкового договору
Стаття 1226. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності
Стаття 1227. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві
Стаття 1228. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)
Стаття 1229. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування)
Стаття 1230. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки
Стаття 1231. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем
Стаття 1232. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця
Стаття 1232(1). Спадкування прав та обов'язків за договором оренди житла з викупом
Стаття 1233. Поняття заповіту
Стаття 1234. Право на заповіт
Стаття 1235. Право заповідача на призначення спадкоємців
Стаття 1236. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом
Стаття 1237. Право заповідача на заповідальний відказ
Стаття 1238. Предмет заповідального відказу
Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом
Стаття 1240. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків
Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині
Стаття 1242. Заповіт з умовою
Стаття 1243. Заповіт подружжя
Стаття 1244. Підпризначення спадкоємця
Стаття 1245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом
Стаття 1246. Встановлення сервітуту у заповіті
Стаття 1247. Загальні вимоги до форми заповіту
Стаття 1248. Посвідчення заповіту нотаріусом
Стаття 1249. Посвідчення нотаріусом секретних заповітів
Стаття 1250. Оголошення нотаріусом секретного заповіту
Стаття 1251. Посвідчення заповіту посадовою особою органу місцевого самоврядування
Стаття 1252. Посвідчення заповіту іншою посадовою, службовою особою
Стаття 1253. Посвідчення заповіту при свідках
Стаття 1254. Право заповідача на скасування та зміну заповіту
Стаття 1255. Таємниця заповіту
Стаття 1256. Тлумачення заповіту
Стаття 1257. Недійсність заповіту
Стаття 1258. Черговість спадкування за законом
Стаття 1259. Зміна черговості одержання права на спадкування
Стаття 1260. Спадкування усиновленими та усиновлювачами
Стаття 1261. Перша черга спадкоємців за законом
Стаття 1262. Друга черга спадкоємців за законом
Стаття 1263. Третя черга спадкоємців за законом
Стаття 1264. Четверта черга спадкоємців за законом
Стаття 1265. П'ята черга спадкоємців за законом
Стаття 1266. Спадкування за правом представлення
Стаття 1267. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом
Стаття 1268. Прийняття спадщини
Стаття 1269. Подання заяви про прийняття спадщини
Стаття 1270. Строки для прийняття спадщини
Стаття 1271. Прийняття заповідального відказу
Стаття 1272. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини
Стаття 1273. Право на відмову від прийняття спадщини
Стаття 1274. Право на відмову від прийняття спадщини на користь іншої особи
Стаття 1275. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини
Стаття 1276. Перехід права на прийняття спадщини
Стаття 1277. Відумерлість спадщини
Стаття 1278. Поділ спадщини між спадкоємцями
Стаття 1279. Переважне право окремих спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі
Стаття 1280. Перерозподіл спадщини
Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців
Стаття 1282. Обов'язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора
Стаття 1283. Охорона спадкового майна
Стаття 1284. Охорона спадкового майна виконавцем заповіту
Стаття 1285. Управління спадщиною
Стаття 1286. Право заповідача на призначення виконавця заповіту
Стаття 1287. Призначення виконавця заповіту за ініціативою спадкоємців
Стаття 1288. Призначення виконавця заповіту нотаріусом
Стаття 1289. Згода особи на призначення її виконавцем заповіту
Стаття 1290. Повноваження виконавця заповіту
Стаття 1291. Право виконавця заповіту на плату за виконання своїх повноважень
Стаття 1292. Контроль за виконанням заповіту
Стаття 1293. Право на оскарження дій виконавця заповіту
Стаття 1294. Строк чинності повноважень виконавця заповіту
Стаття 1295. Право виконавця заповіту на відмову від здійснення своїх повноважень
Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом про право на спадщину на нерухоме майно
Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1299. Державна реєстрація права на спадщину
Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1301. Визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину
Стаття 1302. Поняття спадкового договору
Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі
Стаття 1304. Форма спадкового договору
Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі
Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю подружжя
Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору
Стаття 1308. Розірвання спадкового договору